102.043,2 MW

Detaylar
102.043,2 MW

Entegre Yönetim Politikası

Detaylar
Entegre Yönetim Politikası
Genel Müdür Mesajı

Genel Müdür Mesajı

Detaylar

TEİAŞSektör Raporları

2019-2023Stratejik Planı

SayılarlaTürkiye'de Elektrik İletimi

Ar-Ge ve İnovasyon
Teknoloji

Ar-Ge ve İnovasyon

Yük Tevzi Kontrol Merkezleri

Mobil Transformatör Merkezi

Helikopterli Bakım

Denizaltı Enerji İletim Kablosu

Canlı Bakım

İstatistiksel Veri (Değerler güncel, brüt ve geçici değerlerdir)

Türkiye'de Elektrik İletimi

Kaynaklara Göre Günlük Lisanssız Dahil Üretim Miktarı
Yenilenebilir Enerjinin Üretimdeki Payı

%NaN
MWH

Hidrolik

%NaN
MWH

Rüzgar

%NaN
MWH

Termik

%NaN
MWH

Güneş

%NaN
MWH

Diğer

Toplam Üretim

MWH
govtr-mevlid22

Mevlid Kandilimiz Mübarek Olsun