Canlı Bakım

Canlı bakım ile ulusal elektrik sisteminin herhangi bir parçasında veya belirli birimlerinde yapılacak olan bakım faaliyetlerini, sistemin enerjisini kesmeden gerçekleştiriyoruz. 2014 yılında uygulamaya başladığımız canlı bakım çalışmalarımızı, ülkemizin dört bir yanında yaygınlaştırarak sürdürüyoruz.

Enerji iletim hatlarımızda ve trafo merkezlerimizde canlı bakım ekiplerimiz ile kesintisiz ve kaliteli elektrik enerjisinin sağlanması, kesintilerin minimize edilmesi, enerji ve üretim kayıplarının azaltılması amacıyla aralıksız çalışıyoruz. 

Bu canlı bakım uygulamalarımızı iki şekilde gerçekleştiriyoruz. Bunlardan ilki mesafeli çalışma yöntemidir. Burada operatörlerimiz çalışma öncesi hesaplanmış ve uyulması gereken mesafeleri gözeterek, izoleli ıstankalar(manevra sırasında güvenlik amacıyla kullanılan ucu kancalı yalıtkan aparat) ve bu ıstankalara bağlı ekipmanlarla bakım çalışmasını gerçekleştiriyorlar. İkincisi ise potansiyelde çalışma yöntemidir. 

Bu yöntemde operatörlerimiz üç farklı yolla sistem potansiyeli ile eş potansiyele girerek, belirli kurallara ve mesafelere bağlı olarak çalışmayı gerçekleştiriyorlar. Operatörün sistem potansiyeli ile eş potansiyele girmesi için konumlanma sandalyesi, merdiven ve yalıtımlı kule, izole vinç gibi araçlar kullanılıyor. Ar-ge ve inovasyona yaptığımız yatırımlarla hem kaynak hem de zaman tasarrufu sağlıyor, Türkiye’nin enerjisini 7/24 ülkemizin dört bir yanına iletiyoruz.