Hakkımızda

Türkiye Elektrik İletim A.Ş.

Modern dünyada elektriğin günlük yaşam içerisindeki vazgeçilmez konumu, elektriği karşılanması gereken temel insani ihtiyaçlardan biri haline getirmiştir. Bu durum, beslenmeden barınmaya, ulaşımdan ısınmaya elektriğin ekonomik, kesintisiz, güvenilir ve çevreye duyarlı bir şekilde tüketiciye ulaştırılması hedefini doğurmaktadır. Kısaca elektriğe erişim olarak tanımlanabilecek bu hedef üretim, iletim ve dağıtım aşamalarını barındırmaktadır.

Ülkemizde TEİAŞ tarafından yürütülen iletim faaliyeti, üretilen elektriğin tüketiciye dağıtımını sağlayan ve dağıtım şebekesine aktarımından sorumlu kritik faaliyeti ifade etmektedir.

TEİAŞ, 13.03.2003 tarihinde Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan aldığı İletim Lisansı çerçevesinde yeni piyasa yapısına uygun olarak merkez birimleri ve yurt geneline yayılmış proje, tesis, kontrollük, işletme, bakım ve yük dağıtım üniteleriyle faaliyetlerini sürdürmektedir.

TEİAŞ Yönetim Kurulu, 1 başkan ve 5 üyeden oluşmakta olup, Genel Müdür aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanıdır. TEİAŞ merkez teşkilatı; 4 Genel Müdür Yardımcılığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, İç Denetim Birimi Başkanlığı, 16 Daire Başkanlığı ve 5 Müstakil Müdürlükten oluşmaktadır.

Taşra teşkilatı ise İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığının bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcılığına bağlı 22 Bölge Müdürlüğü, Yük Tevzi Dairesi Başkanlığına bağlı 1’i ulusal, 9’u bölgesel olmak üzere 10 Yük Tevzi İşletme Müdürlüğü, İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığına bağlı Güç Trafoları Onarım ve Laboratuvarlar İşletme Müdürlüğü ile Özel Yükler ve Mobil Merkezler Taşıma İşletme Müdürlüğü ve Canlı Bakım İşletme Müdürlüğü, İletişim ve Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığına bağlı Elektronik ve Kalibrasyon Laboratuvarı İşletme Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Gölbaşı Sosyal Tesisler İşletme Müdürlüğü, Kurumsal Gelişim Dairesi Başkanlığına bağlı Soma Elektrik Teknolojileri Geliştirme ve Eğitim Tesisleri İşletme Müdürlüğünden oluşmaktadır.

Türkiye Elektrik Sistemi 18.09.2010 tarihinden beri Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşleticileri Ağı (ENTSO-E) ile senkron paralel olarak işletilmektedir.

“Enerjinin Gücü” sloganıyla dünyanın en iyi hizmetlerinden birini gerçekleştiren, tüm ülke halkına hizmet veren bir kuruluş olarak daha yaşanabilir, sürdürülebilir ve bunların da ötesinde gelecek nesillere bırakabilecek bir çevrenin sağlanması ve yaşadığımız çevrenin en iyi şekilde korunması inancı ile; Elektriğin sürekli, güvenilir, çevreye duyarlı, ekonomik, ilgili mevzuatlara uygun iletilmesi, teşekkülün kaynaklarının en verimli şekilde kullanımı ile çevreye olan etkisini ve atıkları azaltan, ilgili tarafların beklentilerini dikkate alan, gelen şikayet ve talepleri objektif bir şekilde ele alan şeffaf bir şekilde değerlendiren güçlü bir yönetim sisteminin tesis edilmesi için iş süreçlerinin sürekli iyileştirilmesi ana hedefimizdir.