Entegre Yönetim Sistemi Politikası

Türkiye Elektrik İletim A.Ş.

Politikamız

“Enerjinin Gücü" sloganıyla Türkiye ulusal elektrik sisteminde sistem işletmeciliği ve elektrik iletim sisteminde şebeke işletmeciliği faaliyetlerinin yürütülmesi hizmetini gerçekleştiren bir kuruluş olarak; 

• Kalite, Çevre, Müşteri Memnuniyeti, Bilgi Güvenliği, Varlık Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Enerji Yönetim Sistemlerinin etkinliğini sürekli iyileştirmeyi, ilgili sözleşme, yasal ve diğer gerekliliklere uymayı, 

• Entegre Yönetim Sistemi bilincini, kurumsal bir kültüre dönüştürmeyi, uzun süreli hedefleri, sürdürülebilir çıktıları ve paydaş gerekliliklerini desteklemeyi ve ilişkili olduğu tüm paydaşların bu kültüre katılımını sağlamayı, 

• Güçlü bir yönetim sisteminin uygulanabilmesine yönelik iş süreçlerinin sürekli iyileştirilmesini, süreç bazlı ve risk odaklı düşünme ve hedeflerle yönetimi teşvik etmeyi, 

• Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlayarak iş kazalarını ve sağlığın bozulmasını önlemeyi, tehlikeleri ortadan kaldırarak risk ve fırsatları yönetmeyi, teknolojik ilerlemeler doğrultusunda projeler üretmeyi ve uygulamayı, 

• Yaşam döngüsü anlayışını gözeterek; faaliyetlerimizin çevre boyutu ve etkilerini kontrol altına alarak kirliliği kaynağında azaltmayı, geri dönüşebilen çevreci ürünleri kullanmayı, çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın çevre bilincinin geliştirilmesini sağlamayı,
• Enerji performansını ve enerji verimliliğini düzenli olarak ölçmeyi, enerji verimliliğinin arttırılması ve sürdürülebilir kılınması için enerji verimliliğini sağlayan ürünleri, hizmetleri ve teknolojileri tedarik etmeyi, enerji performansı yüksek tasarımları desteklemeyi, 

• Teşekkülümüzün ve paydaşlarımızın tüm bilgi varlıklarını etkin yönetmeyi, gizliliğini ve bütünlüğünü korumayı, yetkiler dahilinde erişilebilirliğini sağlamayı, bilgi güvenliği ihlali olaylarına etkin müdahale etmeyi ve ihlal olaylarının tekrarını önlemeyi, çalışanlarımızın bilgi güvenliği farkındalık ve yetkinliklerini artırarak bilgi güvenliği kültürünü içselleştirmeyi, 

• Teşekkülümüz fiziksel varlıklarının varlık yaşam döngüleri boyunca, varlık yönetim planları ile hizmet seviyelerini yüksek tutmayı, bu eylemi etkin ve en uygun maliyetle gerçekleştirebilmeyi, 

• Müşteri ve çalışanların memnuniyetini arttırmayı, çalışanlara ve çalışan temsilcilerine danışmayı ve çalışanların yönetime katılımını sağlamayı, 

• Gelen şikâyet ve talepleri objektif, şeffaf bir şekilde ele alarak değerlendirmeyi, 

• Yönetim sistemlerimizin; amaç ve hedeflerini gerçekleştirebilmesi için gerekli kaynakları sağlamayı, performanslarını raporlamayı ve değerlendirmeyi, 

Taahhüt eder ve tüm TEİAŞ ailesi olarak el birliğiyle çalışırız.

ORHAN KALDIRIM           
Yönetim Kurulu Başkanı
Genel Müdür