Bilgi Edinme

Bilgi Edinme Başvuruları 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun uygulanmasına ilişkin esas ve usuller hakkında yönetmelik 24.04.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Bu kapsamda; Teşekkülümüzden bilgi ve belge isteyecek gerçek ve tüzel kişilerin taleplerini karşılamak üzere Kurumsal İletişim Müdürlüğü bünyesinde Halkla İlişkiler Birimi oluşturulmuştur. 

Teşekkülümüze yapılacak her türlü başvuru (ihbar, şikayet, bilgi edinme, görüş-öneri, istek), Bilgi Edinme (CİMER) Başvuru Formu doldurularak yapılmalıdır. Mevzuata uygun olmayan ya da eksik doldurulan başvurular kabul edilmeyecektir.

Posta ya da bizzat yapabileceğiniz başvurular için Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:12 Balgat, Çankaya/ANKARA