Yük Tevzi Kontrol Merkezleri

Milli Yük Tevzi Merkezi ve 9 adet Bölgesel Yük Tevzi Merkezi ile ülkemizin elektrik iletim sistemini 7/24 işletiyoruz.

Milli Yük Tevzi Merkezi, ulusal enerji üretim ve iletim sisteminin güvenliğini ve arz kalitesini koruyarak gerçek zamanlı üretim-tüketim dengesinin sağlanmasında ve şebekenin ana omurgasını oluşturan 400 kV iletim sisteminin işletilmesi ile dengeleme güç piyasası ve gerçek zamanlı yan hizmetler piyasasının işletilmesinde en önemli işlevi görmektedir. 

Bölgesel Yük Tevzi Merkezleri ise esas olarak 154 kV iletim sisteminin işletilmesi, manevra, veri toplama ve değerlendirme faaliyetlerini yürütmektedir.

Yük tevzi işletmeciliği kapsamında elektrik enerjisi arz ve talebinin gerçek zamanlı dengelenmesini sağlanmakta, Dengeleme Güç Piyasasını ve Yan Hizmetler Piyasası işletilmekte, işletme planlaması gerçekleştirmekte, uluslararası enterkonneksiyon hatları işletilmekte, arıza durumları ve planlı çalışma manevraları yürütülmekte, kısa dönem enerji planlaması yapılmakta, günlük işletme programları ve yük frekans kontrolü yapılmakta, sistem güvenliğini tesis etmek amacıyla N-1 analizleri yapılmaktadır.