Türkiye'de Elektrik İletimi

Sayılarla İletim İstatistikleri

107.973,77 MW
23 Nisan 2024 Tarihi İtibarıyla
Santral Kurulu Gücü

74.913 KM
2024 Mart Sonu İtibarıyla
Enerji İletim Hattı Uzunluğu

797 Adet
2024 Mart Sonu İtibarıyla
Transformatör Merkezi Sayısı

15 Adet
Enterkonneksiyon Bağlantısı

84,2 TWh
Mart Sonu İtibarıyla 2024 Yılı Elektrik Enerjisi Üretimi

84,2 TWh
Mart Sonu İtibarıyla 2024 Yılı Elektrik Enerjisi Tüketimi

0,5 TWh
Mart Sonu İtibarıyla 2024 Yılı İhracatı

0,5 TWh
Mart Sonu İtibarıyla 2024 Yılı İthalatı