Türkiye'de Elektrik İletimi

Sayılarla İletim İstatistikleri

109.953,81 MW
26 Mayıs 2024 Tarihi İtibarıyla
Santral Kurulu Gücü

74.916 KM
2024 Nisan Sonu İtibarıyla
Enerji İletim Hattı Uzunluğu

798 Adet
2024 Nisan Sonu İtibarıyla
Transformatör Merkezi Sayısı

15 Adet
Enterkonneksiyon Bağlantısı

108,5 TWh
Nisan Sonu İtibarıyla 2024 Yılı Elektrik Enerjisi Üretimi

108,6 TWh
Nisan Sonu İtibarıyla 2024 Yılı Elektrik Enerjisi Tüketimi

0,6 TWh
Nisan Sonu İtibarıyla 2024 Yılı İhracatı

0,7 TWh
Nisan Sonu İtibarıyla 2024 Yılı İthalatı