Türkiye'de Elektrik İletimi

Sayılarla İletim İstatistikleri

103.446,08 MW
1 Aralık 2022 Tarihi İtibarıyla
Santral Kurulu Gücü

73.140 KM
2022 Ekim Sonu İtibarıyla
Enerji İletim Hattı Uzunluğu

782 Adet
2022 Kasım Sonu İtibarıyla
Transformatör Merkezi Sayısı

11 Adet
Enterkonneksiyon Bağlantısı

274,8 TWh
Ekim Sonu İtibarıyla 2022 Yılı Elektrik Enerjisi Üretimi

276,6 TWh
Ekim Sonu İtibarıyla 2022 Yılı Elektrik Enerjisi Tüketimi

4,9 TWh
Ekim Sonu İtibarıyla 2022 Yılı İhracatı

3,2 TWh
Ağustos Sonu İtibarıyla 2022 Yılı İthalatı