Türkiye'de Elektrik İletimi

Sayılarla İletim İstatistikleri

104.238,22 MW
27 Mart 2023 Tarihi İtibarıyla
Santral Kurulu Gücü

73.788 KM
2023 Şubat Sonu İtibarıyla
Enerji İletim Hattı Uzunluğu

788 Adet
2023 Şubat Sonu İtibarıyla
Transformatör Merkezi Sayısı

11 Adet
Enterkonneksiyon Bağlantısı

51,7 TWh
Şubat Sonu İtibarıyla 2023 Yılı Elektrik Enerjisi Üretimi

52,7 TWh
Şubat Sonu İtibarıyla 2023 Yılı Elektrik Enerjisi Tüketimi

0,5 TWh
Şubat Sonu İtibarıyla 2023 Yılı İhracatı

1,5 TWh
Ocak Sonu İtibarıyla 2023 Yılı İthalatı