Türkiye'de Elektrik İletimi

Sayılarla İletim İstatistikleri

106.076,75 MW
9 Aralık 2023 Tarihi İtibarıyla
Santral Kurulu Gücü

73.947 KM
2023 Ekim Sonu İtibarıyla
Enerji İletim Hattı Uzunluğu

793 Adet
2023 Kasım Sonu İtibarıyla
Transformatör Merkezi Sayısı

15 Adet
Enterkonneksiyon Bağlantısı

272,8 TWh
Ekim Sonu İtibarıyla 2023 Yılı Elektrik Enerjisi Üretimi

276,1 TWh
Ekim Sonu İtibarıyla 2023 Yılı Elektrik Enerjisi Tüketimi

1,7 TWh
Ekim Sonu İtibarıyla 2023 Yılı İhracatı

5,1 TWh
Ekim Sonu İtibarıyla 2023 Yılı İthalatı