Mobil Transformatör Merkezi

Mobil Transformatör Merkezleri ile enerji iletim sisteminde ilave güç ihtiyaçları ortaya çıktığında hızlı bir şekilde enerji ihtiyacını karşılıyoruz.

Mobil Transformatör Merkezleri Türkiye’nin enerji arz güvenliği için büyük bir önem taşımaktadır. İşletmedeki transformatör merkezlerinin bakım-arıza durumlarında veya bir doğal afet olduğunda bölgedeki enerji ihtiyacını hızlı bir şekilde karşılayabilmektedir. Şirketimiz bünyesinde 12 adet mobil transformatör merkezi bulunmaktadır. 

Enerji sektöründe sabit merkezler kurabilmek için uzun süreçler gerekiyor. Ayrıca, göç dalgalarının da yaşanmasıyla enerji ihtiyacında hızlı artışlar meydana gelebiliyor. Mobil transformatör merkezleri 154/33.6 kV 50 MVA gücünde indirici taşınabilir transformatör merkezleridir ve orta ölçekli bir şehrimizin enerji ihtiyacını karşılayabilecek niteliktedir. Hizmete alınan mobil transformatör merkezleri 150 ton ağırlığındadır ve 27 metre uzunluğundadır. Manevra kabiliyeti yüksek özel bir römork ile taşınmaktadır. 

Bu transformatörler ilave güç ihtiyacı duyulan yerlerde birkaç gün içinde hizmete hazır hale getirilmektedir.