ISO 9001

Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), belirlediği Vizyonu, Misyonu, Değerleri, Stratejik Hedefleri ışığında ve Entegre Yönetim Politikası çerçevesinde, faaliyetlerinde arz güvenliği ve sürekliliğini sağlayarak müşterilerine kaliteli ve ekonomik hizmet sunmak; ürün ve hizmet sağlama yeterliliğini, yasal şartlara uyumunu göstermek, paydaşlarının memnuniyetini arttırmak ve sektörde lider konumunu korumak amacıyla TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemini kurmuştur. 

Bu kapsamda, Kuruluşumuz 2018 yılında Merkez Teşkilatı ve tüm Taşra Teşkilatı (Gölbaşı Sosyal  Tesisler İşletme Müdürlüğü hariç)  için TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesini almaya hak kazanmıştır.