ISO 9001

Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) belirlediği vizyonu, misyonu, değerleri, stratejik hedefleri ışığında ve Entegre Yönetim Politikası çerçevesinde, faaliyetlerinde sürekliliği sağlayarak müşterilerine kaliteli ve ekonomik hizmet sunmak, ürün ve hizmet yeterliliğini sağlamak, yasal şartlara uyumunu göstermek, paydaşlarının memnuniyetini arttırmak ve sektörde lider konumunu korumak amacıyla TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemini kurmuştur.


Bu kapsamda, Kuruluşumuz 29.03.2018 tarihinde tüm merkez ve tüm taşra teşkilatı için TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesini almaya hak kazanmış olup, söz konusu belge 28.03.2021 tarihinde yenilenmiştir.