ISO 45001

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), belirlediği Vizyonu, Misyonu, Değerleri, Stratejik Hedefleri ışığında ve Entegre Yönetim Politikası çerçevesinde, yürüttüğü işlerde teknolojik gelişmelere uyum sağlayarak ve çalışanlarının görüşlerini dikkate alarak; iş kazalarını engellemek, riskleri azaltmak, yasal şartlara uyumunu göstermek, çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak ve farkındalıklarını artırmak, İSG uygulamaları ile sektörde öncü olmak amacıyla TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini kurmuştur.

Bu kapsamda, Kuruluşumuz 2019 yılında Merkez Teşkilatı ve tüm Taşra Teşkilatı için TS ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgesini almaya hak kazanmıştır.