ISO 10002

Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

ISO 10002 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), belirlediği vizyonu, misyonu, değerleri ve stratejik hedefleri ışığında ve Entegre Yönetim Politikası çerçevesinde, faaliyetlerinde sürekliliği sağlayarak müşteri memnuniyetini artırmayı, gelen şikayet ve talepleri, objektif ve şeffaf bir şekilde ele alarak değerlendirmeyi sektörde lider konumunu koruyup, uluslararası enerji piyasasına entegre, milli enerji politikalarına uygun öncü sistem ve şebeke işletmecisi olmak amacıyla TS EN ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemini kurmuştur.


Bu kapsamda, Kuruluşumuz 29.03.2018 tarihinde tüm merkez ve tüm taşra teşkilatı için TS EN ISO 10002:2014 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgesini almaya hak kazanmış olup, söz konusu belge TS EN ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi olarak 28.03.2021 tarihinde yenilenmiştir.