ISO 22000

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) kapsamındaki mutfaklarda (Merkez Mutfak, Enerji Misafirhanesi Mutfağı ile Enerji Kreş ve Anaokulu Mutfağı) gıda mevzuatı çerçevesinde tüketicilerin beklentileri doğrultusunda güvenilir yemek üretimi ve sunumu gerçekleştirmek, yemek üretimi ve sunumunu gerçekleştirirken gerekli hijyen şartlarını (personel hijyeni, ekipman hijyeni, hammadde hijyeni, ortam hijyeni, vb.) sağlamak, gıda güvenliği tehlikelerine karşı önleyici bir yaklaşım sergilemek amacıyla TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kurulmuştur. 

Bu kapsamda, Kuruluşumuz 2022 yılında Merkez Mutfak, Enerji Misafirhanesi Mutfağı ile Enerji Kreş ve Anaokulu Mutfağında TS EN ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgesini almaya hak kazanmıştır.