ISO 50001

Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), enerji performansını ve enerji verimliliğini düzenli olarak ölçmek, enerji verimliliğinin arttırılması ve sürdürülebilir kılınması için enerji verimliliğini sağlayan ürünleri, hizmetleri ve teknolojileri tedarik etmek ve enerji performansı yüksek tasarımları desteklemek amacıyla ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemini kurmuştur. Bu kapsamda, Teşekkülümüz 01.02.2023 tarihinde tüm merkez ve taşra teşkilatı için TS EN ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi belgesini almaya hak kazanmıştır.