ISO 27001

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi


ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), elektrik enerjisinin sürdürülebilir, kaliteli, çevreye duyarlı ve milli enerji politikalarına uygun olarak iletilmesi misyonuna uygun olarak; TS ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gereksinimlerini sağlamak amacıyla, Teşekkülümüz Merkez Teşkilatı ve tüm Taşra Teşkilatını kapsayan ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini kurmuştur. 

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimiz ile; 
- Tabi olduğumuz mevzuat, yasa ve yönetmeliklere uyumluluğun, paydaşlar ile yapılan sözleşmelere uygunluğun sağlanması, 
-  İş faaliyetleri ve hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması, 
- Teşekkülümüz kurumsal bilgi sistemlerinin, endüstriyel kontrol sistemlerinin, bilgi varlıklarının ve kişisel verilerinin etkin yönetilmesi, gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması, yetkiler dâhilinde erişilebilirliğinin sağlanması, 
- Teşekkülümüz içerisinde ve/veya paydaşlar ile yürütülen iş süreçlerinin şeffaflığının ve güvenilirliğinin sağlanması, 
- Bilgi güvenliği olaylarına etkin müdahale edilmesi, olayların etkisinin en aza indirilmesi ve tekrarının önlenmesi, 
- Tüm çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın desteği ile bilgi güvenliği farkındalık ve yetkinliklerin artırılması, bilgi güvenliği kültürünün içselleştirilmesi için 
TS ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gereksinimlerini sağlayan dokümante edilip belgelendirilmiş sistemi yönetir, risk temelli yaklaşımla işletir, sürekli iyileştirerek sektörümüzde örnek, güvenilir bir kuruluş olarak sahip olduğumuz imajı korumayı hedefleriz. 

Bu kapsamda, Teşekkülümüz 13.08.2020 tarihinde Merkez ve Taşra Teşkilatı için TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası almaya hak kazanmıştır.