ISO 14001

Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), çevre mevzuatı çerçevesinde sürdürülebilir çevre anlayışı ile uyumlu olarak kaynaklarını en etkin ve verimli şekilde kullanmak, faaliyetlerine yönelik tüm çevre boyut, etki ve risklerini belirleyerek kontrol altına almak, atıkların oluşumunu en aza indirmek, meydana gelen atıkların insan sağlığına ve çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı biçimde alıcı ortama verilmesini önlemek, ilgili atıkların öncelikli olarak geri kazanım ve/veya bertaraf tesislerince değerlendirilmesini sağlamak ve çalışanların çevre bilincini artırmak, amacıyla TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini kurmuştur.

Bu kapsamda, Kuruluşumuz 2018 yılında Merkez Teşkilatı ve tüm Taşra Teşkilatı (Gölbaşı Sosyal Tesisler İşletme Müdürlüğü hariç)  için TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgelerini almaya hak kazanmıştır.