Med-TSO en yeni projesine başlıyor: TEASIMED (Verimli, Yeterli, Sürdürülebilir ve Enterkonnekte Akdeniz Elektrik Sistemi)

October 22, 2020
teasimed_1300x1000

TEİAŞ’ın üyeleri arasında yer aldığı Med-TSO, Akdeniz Projesi 1 (MP1) ve Akdeniz Projesi 2 (MP 2)’nin başarı ile tamamlanmasından sonra, Avrupa Komisyonu'nun desteğiyle üçüncü projesi olan TEASIMED’i (Towards an Efficient, Adequate, Sustainable, and Interconnected, Mediterranean Power System) başlatıyor. Yeni Proje kapsamında temel olarak 6 çalışmanın yapılması öngörülüyor. Bunlar:

1. Akdeniz Master Planı’nın (MMP) güncellenmesi; 

2. Ortak teknik yasal çerçevenin iyileştirilmesi; 

3. Bölgede artan elektrik alışverişlerinin göz önünde bulundurularak, bazı Enterkonnekte Elektrik Alışveriş Bölgelerinin belirlenmesi ve işletmeye alınması; 

4. Planlama kapasitelerinin ve operasyon prosedürlerinin optimize edilmesi; 

5. Med-TSO Bilgi Paylaşım Sisteminin Kurulması; 

6. Akdeniz Enerji Düzenleyicileri Derneği MEDREG ile yakın işbirliği içinde UfM Bölgesel Elektrik Piyasası Platformuna etkin destek sağlanması.

Med-TSO, TEASIMED ile Akdeniz bölgesinin seçilen bölgelerinde pilot projeler geliştirerek ve system işletmesinde işbirliğini güçlendirerek faaliyetlerinin çoğunu ilk iki projede tanımlanan kılavuz, kural ve metodolojilerin pratik uygulamasına odaklamayı amaçlamaktadır.

Bu yeni girişim, daha spesifik olarak Mağrip ülkelerinde Teknik ve Sistem İşletmesi Kuralların uygulanması ve uyumlu hale getirilmesi için bir pilot projenin başlatılmasını içermektedir. Ayrıca, mevcut enterkonneksiyon kapasitesinin daha iyi kullanılması ve yeni anahtar enterkonneksiyon projelerinin geliştirilmesinin teşviki için Sistem İşletmesi alanındaki koordineli prosedürlerin tanımlanması ve ulusal şebeke gelişim planlarının daha güçlü bir koordinasyonu öngörmektedir.

Med-TSO üyesi ve başkan yardımcısı TEİAŞ, MP1 ve MP2 projelerinde sergilediği desteği TEASIMED projesinde de sürdürecek ve ülkemiz elektrik iletim sisteminin uluslararası projelerin bir parçası olması sağlanacaktır.

Med-TSO Nedir? 

2012 yılında TEİAŞ’ın da aralarında yer aldığı Akdeniz iletim Sistemi İşleticileri arasında kurulmuştur. Akdeniz havzasındaki, İletim Sistemi İşleticileri arasında sistemin teknik ve yasal uyumuna yönelik çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmalardan en önemlisi, Med-TSO ile AB Komisyonunun desteğiyle yürüttüğü “Akdeniz Projesi 1 (2015-2018)” ve “Akdeniz Projesi 2 (2018-2020)”dir. İleriki dönemde TEASIMED Projesi başlatılmıştır. Med-TSO Başkan yardımcılığı görevi TEİAŞ Planlama ve Yatırım Yönetimi Daire Başkanı Serhat METİN tarafından yürütülmektedir.

Benzer Haberler

Genel Müdürlüğümüz Bayramlaşma Töreni

Güç Sistemleri Konferansı 3 (GSK2022 ) 18-19 Ekim 2022’de Ankara’da

TEİAŞ ile MEPSO Arasında İşbirliği Toplantısı

Kuzey Makedonya İletim Sistemi İşletmecisi MEPSO heyeti Teşekkülümüzü ziyaret etmiştir.

Yetenek Her Yerde Bölgesel Kariyer Fuarları Başladı

Ankara Pursaklar Fen Lisesi Öğrencileri Teşekkülümüzü Ziyaret Etti

TEİAŞ ve AZERENERJİ Arasında İşbirliği

CIGRE SEERC 2021-2023 DÖNEM BAŞKANLIĞI TÜRKİYE’DE

TEİAŞ Gençlik ve Spor Kulübümüz Faaliyetlerini Sürdürüyor

14. EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı Başladı

SCADA/EMS Sisteminin ve Ağ Yapısının Yenilenmesi İşi Sözleşme Töreni Yapıldı