28 Kısım Halinde 24 Ay Süreli Temizlik ve Nitelikli İşlere Yönelik Hizmet Alımı

Konu28 Kısım Halinde 24 Ay Süreli Temizlik ve Nitelikli İşlere Yönelik Hizmet Alımı
DurumuAçık
Tarih ve Saati10 Ağustos 2023 15:05
YeriTEİAŞ Genel Müdürlüğü Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:12 Balgat/Çankaya/Ankara adresindeki TEİAŞ Genel Müdürlüğü T Blok Kat:4 Beyaz Salon
AdresiNasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:2 Kat:15 06520 Balgat Çankaya/Ankara
Telefon Numarası(312) 203 85 21-203 85 01-203 85 16
Faks Numarası-
E-Posta Adresi-
İletişim Kurulacak KişiTicaret Dairesi Başkanlığı İç Ticaret Müdürlüğü

08/08/2023 tarihli ve 4921 sayılı Kamu İhale Bülteni ile yayımlanan ihale ilanı aşağıda yer almakta olup ihale dokümanına EKAP üzerinden erişilebilir. 

 

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TEİAŞ) MERKEZ
28 Kısım Halinde 24 Ay Süreli Temizlik ve Nitelikli İşlere Yönelik Hizmet hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2023/792884

1-İdarenin
a) Adı : Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) Merkez
b) Adresi : Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:2 Kat:15 06520 Balgat Çankaya/Ankara
c) Telefon ve faks numarası : (312) 203 85 21-203 85 01-203 85 16 - (312)2038288
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : 28 Kısım Halinde 24 Ay Süreli Temizlik ve Nitelikli İşlere Yönelik Hizmet
b) Niteliği, türü ve miktarı : 28 Kısım Halinde 24 Ay Süreli 2402 Kişilik Temizlik ve Nitelikli İşlere Yönelik Hizmet Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 1. Kısım 1. Bölge Müdürlüğü - İstanbul/Avrupa Çifte Havuzlar
Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:149 34220 Esenler/İstanbul
2. Kısım 2. Bölge Müdürlüğü - Bursa Fethiye Mahallesi Bursa
Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cadde P.K.50 16140 Nilüfer/Bursa
3. Kısım 3. Bölge Müdürlüğü - İzmir Kazım Dirik Mahallesi
Üniversite Cad. No:57 Bornova/İzmir 4. Kısım 4. Bölge
Müdürlüğü - İstanbul/Anadolu Namık Kemal Mah.Sütçü Cad.Şeker
Maslak Sokak No:9 PK:18 34762 Ümraniye/İstanbul 5. Kısım
5. Bölge Müdürlüğü - Sakarya Maltepe Mah. Orhan Gazi Cad.
No: 244 Pk:76 54100 Adapazarı/Sakarya 6. Kısım 6. Bölge
Müdürlüğü - Kütahya Fuatpaşa Mahallesi Aydınlık Sokak No: 89
PK. 46 Merkez / Kütahya 7. Kısım 7. Bölge Müdürlüğü - Isparta
Sanayi Mahallesi 104. Cadde No İ87/1 Eğridir yolu Üzeri 3.km
PK:33 32200 Isparta 8. Kısım 8. Bölge Müdürlüğü - Ankara Macun
Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (Eski İstanbul Yolu) 9. km.
No: 254 Yenimahalle / Ankara 9. Kısım 9. Bölge Müdürlüğü -
Konya Yazır Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi No:199 42130
Selçuklu/Konya 10. Kısım 10. Bölge Müdürlüğü - Samsun İstiklal
Mahallesi, Atatürk Bulvarı 2122. Cd. No: 3/14 55267 Kutlukent/
Tekkeköy/Samsun 11. Kısım 11. Bölge Müdürlüğü - Kayseri
Osman Kavuncu Bulvarı 7 km. Pk.152 No:269 38130
Melikgazi/Kayseri 12. Kısım 12. Bölge Müdürlüğü - Gaziantep
Osmangazi Mahallesi 56090 No'lu Sokak No:3 Pk:18 27001
Şehitkamil / Gaziantep 13. Kısım 13. Bölge Müdürlüğü - Elazığ
Cumhuriyet Mah. Melike Sok No:1 23100 Merkez/Elazığ (Malatya
Yolu 5.km) 14. Kısım 14. Bölge Müdürlüğü - Trabzon Pelitli Mah.
Havaalanı Karşısı Pk. 24 Ortahisar / Trabzon 15. Kısım 15. Bölge
Müdürlüğü - Erzurum Şükrüpaşa Mah. TEİAŞ Sosyal Tesisleri
Yakutiye/Erzurum 16. Kısım 16. Bölge Müdürlüğü - Batman 

Batıraman yolu üzeri 2. km Erköklü köyü arkası PK: 50 72070
Batman 17. Kısım 17. Bölge Müdürlüğü - Van Süphan Mahallesi
İpekyolu üzeri TEİAŞ Sosyal Tesisleri PK: 65300 Edremit/Van
18. Kısım 18. Bölge Müdürlüğü - Adana Seyhan Baraj İçi PK:
11/34 Çukurova/Adana 19. Kısım 19. Bölge Müdürlüğü - Antalya
Fabrikalar Mah.3051 Sk. PK:218 Kepez/Antalya 20. Kısım 20.
Bölge Müdürlüğü - Edirne 1.Murat Mah. Talatpaşa Cad. No:68/1
Merkez/Edirne 21. Kısım 21. Bölge Müdürlüğü - Denizli Adalet
Mahallesi Hasan Gönüllü Bulvarı No: 19 Merkezefendi / Denizli
22. Kısım 22. Bölge Müdürlüğü - Kastamonu İnönü Mah.
Alparslan Türkeş Bulvarı 118/B 37100 Kastamonu 23. Kısım
Gölbaşı Sosyal Tesisleri İşletme Müdürlüğü- Gölbaşı/Ankara
Eymir Mahallesi Şehit Selami Atabey Cad. 63-99 06830 Gölbaşı /
Ankara 24. Kısım Özel Yükler ve Mobil Merkezler Taşıma İşletme
Müdürlüğü - Gölbaşı/Ankara Eymir Mah.832.Cad. No:30/5 TEİAŞ
Sosyal Tesisleri 3.nolu Nizamiye Yanı 06830 Gölbaşı /Ankara 25.
Kısım Güç Trafoları Onarım ve Laboratuvarlar İşletme Müdürlüğü
- Gölbaşı/Ankara TEİAŞ Sosyal Tesisleri 3. Nou Nizamiye Yanı
06830 Gölbaşı /Ankara 26. Kısım Soma Elektrik Teknolojileri
Geliştirme ve Eğitim Tesisleri İşletme Müdürlüğü - Soma/Manisa
Nihat Danışman Mah. Togan Sok. No:6 45500
Soma / Manisa 27. Kısım Genel Müdürlük (Merkez)
Çankaya/Ankara Nasuh Akar Mahallesi Türkocağı Caddesi No.12
Balgat 06520 Çankaya/Ankara 28. Kısım Genel Müdürlük
(Merkez) Misafirevi ve Gündüz Çocuk Bakımevi Çankaya/Ankara
Nasuh Akar Mahallesi Türkocağı Caddesi R Blok - P Blok No.12
Balgat 06520 Çankaya/Ankara
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.11.2023, işin bitiş tarihi 31.10.2025
d) İşe başlama tarihi : 01.11.2023
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 08.09.2023 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): TEİAŞ Genel Müdürlüğü Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:12
Balgat/Çankaya/Ankara adresindeki TEİAŞ Genel Müdürlüğü T Blok Kat:4 Beyaz Salon
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara
ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına
(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da
serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği
tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri:
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olduğunu,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olduğunu,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olduğunu ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlandığını göstermek üzere yıl sonu bilanço belgelerine ilişkin bilgileri belirtebilirler.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerine ilişkin bilgileri sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp
sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %20’sinden, hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin  %12'sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin
% 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler
veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Temizlik veya büro destek hizmetleri veya bakım onarım (bina elektrik tesisat, sıhhi tesisat, mobilya ve ısı merkezi) veya bilgi işlem veya yemekhane–lokal, misafirevleri veya gündüz bakımevi veya şoför (araçsız)
veya özel yük taşıma ve bakım-onarımı hizmetleri
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci
maddesine göre açıklama istenecektir.