Yedek-Ek Listede Yer Alan Adaylar İçin Mülakat Sınavı İlanı

August 4, 2023

Şirketimizin taşra teşkilatının eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi sürekli işçi statüsünde işe alınacak 146 işçi personelin belirlenmesi amacıyla 22-23.07.2023 tarihlerinde yapılan mülakat sınavlarında işgücü talebimizin karşılanamadığı il ve unvanlar için yedek/ek listede yer alan adaylar arasında 16.08.2023 tarihinde sözlü/mülakat sınavı yapılacaktır. Duyuru metni aşağıdaki dokümanda yer almakta olup bilgilerinize sunulur.

Dosyalar

Yedek-Ek Listede Yer Alan Adaylar İçin Mülakat Sınavı İlanı Duyuru Metni239.92 KBİndir