Uludağ Enerji Tesisi Konaklama Hizmeti Hakkında Duyuru

November 1, 2023

Teşekkülümüz tarafından işletilen Bursa-Uludağ Enerji Tesisinin 2023-2024 sezonu yarım pansiyon konaklama hizmeti ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

-Tesisin (3 Aralık 2023 - 10 Mart 2024 tarihleri arasında 4 (dört) gece (Pazar giriş-Perşembe çıkış) ve 3 (üç) gece (Perşembe giriş- Pazar çıkış) olmak üzere) hizmet vereceği dönemler ekli listede belirlenmiştir. Gerekli görüldüğünde mevsim şartlarına göre sezon tarihleri idarece değiştirilebilecektir.

-Tesiste konaklama talepleri için müracaatlar, 1 Kasım – 24 Kasım 2023 tarihleri arasında, ekte yer alan "Talep Formu"nun (Ek-1) doldurularak Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Sosyal Tesisler Müdürlüğüne ait elektronik posta adresine sosyaltesisler@teias.gov.tr gönderilmesi yoluyla yapılacaktır.

-Konaklama talebi kabul edilenler, ücretin tamamını dönem başlangıcından en az 10 (on) gün öncesine kadar alıcı adı TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. olan TR550001500158007292355453 numaralı hesaba yatırarak dekontun bir suretini, kimlik belgesinin bir örneğini, Kamu Kurum ve Kuruluş kimlik kartının bir örneğini, emekli kimliği veya eşdeğer belgeleri ile ünite amirlerince onaylanan (emekliler ve diğer şahıslar hariç) talep formlarının örneğini, Teşekkülümüz merkez teşkilatı dışından müracaat edenlerin ise talep formları ile banka dekontlarının birer suretini sosyaltesisler@teias.gov.tr elektronik posta adresine göndermeleri gerekmektedir. Dönem başlama tarihinden 5 (beş) gün öncesine kadar vazgeçenlere dönem bedeli iade edilecek olup geçerli bir mazereti olmaksızın bu süreden sonra vazgeçtiklerini bildirenlere ve dönem başladıktan sonra geç katılan veya erken ayrılanlara kısmi de olsa herhangi bir ücret iadesi yapılmayacaktır.

-Tesiste konaklama talebi kabul edilenlerin, konaklamadan vazgeçmeleri durumunda, iptal taleplerini gerekçesiyle birlikte sosyaltesisler@teias.gov.tr elektronik posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

-Teşekkülümüz ve diğer kurum ve kuruluşların personeli ve emeklileri ile bunların eşleri, üstsoy ve altsoylarına Teşekkülümüz personeline uygulanan ücret tarifesi uygulanacaktır.

-Şehitlerin eş, anne, baba ve çocukları ile gaziler, harp ve vazife malulleri ve bunların eş, anne, baba ve çocukları Teşekkülümüz personeline uygulanan ücret tarifesinden faydalandırılacaktır.

-Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayınlanan 2023/1 sayılı Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğin Ortak Hususlar başlıklı 7'nci maddesinin 10'uncu fıkrasında yer alan "Söz konusu tesislerde, 1 Şubat 2020 tarihinden sonra doğan çocuklar için konaklama bedeli alınmaz. Bunlar için yemek istenilmesi halinde yemek bedelinin yarısı alınır. 1 Şubat 2017 ile 1 Şubat 2020 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) doğan çocuklar için ise (eğitim ve dinlenme tesislerinde yemek istenilip istenilmediğine bakılmaksızın) konaklama ve yemek bedelinin yarısı alınır." hükmü doğrultusunda işlem tesis edilecektir.

-Paylaşımlı odanın müsait olması durumunda, tek kalmak isteyenlerden %50 ilave ücret alınacaktır.

-Rezervasyonsuz fiili olarak müracaat edilmesi ve oda durumunun müsait olması halinde Uludağ Enerji Tesisinden günübirlik faydalanmak isteyenler için konaklama ücretleri girişte peşin tahsil edilecektir.

-Konaklama tahsisi yapılanlar talep formunda beyan ettikleri şahıslara ait kimlik belgesi aslı ile banka dekontunu girişte görevlilere ibraz etmek zorundadır. Tesis talep formunda ismi beyan edilmeyen hiç kimse tesislere alınmayacaktır.

-Tesise girişler saat 14.00 itibariyle olup, çıkışlar saat 11.00'e kadar yapılacaktır. Saat 11.00 itibariyle oda boşaltılmadığı takdirde o günün ücreti tahsil edilerek odanın boşaltılması sağlanacaktır.

-Tesise dışarıdan yiyecek ve içecek kesinlikle alınmayacaktır. Ayrıca tesise evcil hayvan kabul edilmeyecektir.

-Tesisimizde, değerli eşyaları saklamak ve korumak için herhangi bir kasa mevcut olmadığından talep sahibi ve beraber kaldığı kişilerin tesisimize getireceği her türlü özel eşyaların kayıp, zarar ve ziyanlarından tesisimiz sorumlu olmayacaktır.

-Tesisimizde konaklayanlardan, diğer misafirlerin huzur ve sükununu bozucu, genel ahlak değerlerini zedeleyici tutum ve davranışlarda bulunanların tesisle ilişiği kesilecek olup herhangi bir ücret iadesi yapılmayacaktır.

-Konaklayanların veya yanında getirdiği kişilerin tesise ait her türlü malzeme, teçhizat ve demirbaşlara verecekleri hasar, zarar ve ziyanın bedeli talep formunda imzası bulunan kişiden tahsil edilecektir.

-Yılbaşı ve yarıyıl (sömestr) tatili tarihlerine ait dönemlerde konaklama ücretinin %50 fazlası uygulanacaktır.

-Uludağ Enerji Tesisi konaklama hizmeti ile ilgili olarak 0312 203 83 15 - 0312 203 86 81 - 0224 285 23 77 numaralı telefonlardan bilgi alınabilecektir.

 

Dosyalar

EK-1 Talep Formu43.18 KBİndir
EK-2 Dönem Tarihleri42.18 KBİndir
EK-3 Ücret Tarifesi43.4 KBİndir