Teşekkülümüz Merkez ve Taşra Birimlerinde “2022 Yılı Ortaöğretim Zorunlu Yaz Stajı” Hakkında Duyuru

February 11, 2022

Teşekkülümüzde 2021-2022 eğitim-öğretim yılı ortaöğretim öğrencileri zorunlu yaz stajı başvuruları 01 Mart- 30 Mayıs 2022 tarihleri arasında https://stajbasvuru.teias.gov.tr/staj/ internet adresi üzerinden yapılacaktır. Bilgilerinize sunulur.