Teşekkülümüz Beceri Eğitimi Staj Başvuruları Hakkında

April 14, 2022

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Merkez ve Taşra Birimlerinde “Beceri Eğitimi” Yapacak Ortaöğretim Öğrencilerinin Dikkatine,

Teşekkülümüzde 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı ‘’Beceri Eğitimi’’ staj başvuruları, 01 Mayıs–31 Ağustos 2022 tarihleri arasında TEİAŞ Staj Başvuru internet adresi üzerinden yapılacaktır. Bilgilerinize sunulur.