Elektrik Malzemeleri Teknik Şartnameleri Hakkında Duyuru

October 6, 2023

Teşekkülümüzce 28.09.2023 tarihinde;

  • 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş,
  • 20.02.2023 tarihinde Hatay’da,

gerçekleşen depremler sonrasında yapılan çalışmalar neticesinde Türkiye elektrik iletim sisteminde kullanılacak primer elektrik malzemelerinin Deprem/Sismik yeterlilik düzeyleri;

  • Yatay ivme değeri  0,5 g’den 1 g’ye,
  • Düşey ivme değeri 0,4 g ‘den 0,8 g’ye,

yükseltilmesi ve 15.04.2024 tarihinden itibaren uygulanması kararı alınmıştır.

 

Bu göre; 170 kV ve 420 kV gerilim seviyesinde iletim sistemimizde kullanılan transformatörler, reaktörler, buşingler, kesiciler, ayırıcılar, parafudrlar, ölçü transformatörleri vb. primer elektrik malzemelerinin ilgili teknik şartnamelerinde; IEEE 693–2018 : IEEE Recommended Practice for Seismic Design of Substations temel alınarak, Sismik Yeterlilik Seviyesinin High Seismic Qualification Level (Yüksek Sismik Yeterlilik Seviyesi), dolayısı ile yatay ivme değerinin 1 g ve düşey ivme değerinin ise 0,8 g olarak belirlenmesine; teçhizatın sismik yeterliliğinin test veya dinamik analiz ile kanıtlanmasına ilişkin olmak üzere, ilgili teknik şartnamelerin 15.04.2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek şekilde revize edilecek ve revize edilen teknik şartnamelerin her biri üzerinde ayrı ayrı gerekli düzenlemeler yapılarak yayımlanacaktır.