2024 Yılı İçin Kapasite Mekanizması Başvuruları Hakkında

September 15, 2023

Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda 2024 yılında Kapasite Mekanizmasından ilk defa yararlanacak ve daha önce kapasite mekanizmasından yararlanmış olan santrallere sahip Tüzel Kişilerin, duyuru ekinde yer alan formu ve eklerini düzenleyerek 16 Ekim 2023 (Pazartesi) tarihi mesai bitimine kadar Teşekkülümüze başvurmaları gerekmektedir. Kargoda yaşanacak gecikmelerden dolayı 16 Ekim 2023 tarihinden sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Dosyalar

Başvuru Duyuru Metni87.86 KBİndir
Ek-1 2024 Yılı Kapasite Mekanizmasından İlk Defa Yararlanacak Santraller için Başvuru Formu126.76 KBİndir
Ek-2 2024 Yılı Kapasite Mekanizmasından Daha Önce Yararlanmış olan Santraller için Başvuru Formu126.06 KBİndir
Ek-3 2024 Yılı Kapasite Mekanizmasından Aday Başvuru Formu126.32 KBİndir