12 Mayıs 2022 Tarih ve 10971 Sayılı Kurul Kararı Uyarınca Yapılan Güç Aşımı Başvuruları Hakkında

March 31, 2023

13/05/2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 12/05/2022 tarih ve 10971 sayılı Kurul Kararı uyarınca; Teşekkülümüze veya ilgili dağıtım şirketlerine başvuru yapan elektrik üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin güç aşımı talepleri 31/03/2023 tarih ve 32149 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 30/03/2023 tarih ve 11773 sayılı Kurul Kararı ile 12/05/2022 tarih ve 10971 sayılı Kurul Kararı, 12/05/2022 tarih ve 10971 sayılı Kurul Kararında belirtilen esaslar çerçevesinde 30/09/2023 tarihine kadar uygulanacaktır.