TÜRKİYE - BULGARİSTAN

Ay Yıl Dönem İthalat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW İhracat Net Transfer Kapasitesi (NTK) MW
Ocak 2017 01-31 432 100
Şubat 2017 01-28 432 100
Mart 2017 01-05/11-12/18-31 432 100
Mart 2017 06-10/13-17 216 100
Nisan 2017 01-23/29-30 100 332
Nisan 2017 24-28 100 500
Mayıs 2017 01-31 100 334
Haziran 2017 01-30 434 334
Temmuz 2017 01-31 434 334
Ağustos 2017 01-31 434 334
Eylül 2017 01-10/16-17/23-24/30 432 334
Eylül 2017 11-15 650 334
Eylül 2017 18-22/25-29 216 166
Ekim 2017 01-31 434 334
Kasım 2017 01-30 334 334
Aralık 2017