SEE CAO (Güneydoğu Avrupa Koordineli İhale Ofisi)

TEİAŞ, 2002 yılından günümüze değin, Güneydoğu Avrupa'da bölgesel bir elektrik piyasasının oluşturulması ve bunun merkezi Avrupa elektrik piyasasına entegrasyonuna ilişkin çalışmaların takipçisi olmuş ve bu çalışmaların somutlaştığı tüm oluşumlarda yer almıştır. Bu kapsamda, koordineli ihale uygulamalarıyla ilgili yasal, kurumsal ve teknik altyapının oluşturulması, ihale sonrası elde edilecek gelirin iletim sistem işleticileri arasında paylaşımı maksadıyla 10 Mart 2014 tarihinde ülkemizde düzenlenen tören ile Güneydoğu Avrupa Koordineli İhale Ofisi (SEE CAO) kurulmuştur.

Yunanistan, Karadağ, Hırvatistan, Bosna Hersek, Arnavutluk, Kosova, Makedonya ve Ülkemiz elektrik iletim sistemi işleticileri arasında kurulan SEE CAO ile söz konusu ülkeler arasındaki enterkoneksiyon kapasitelerinin bölgesel olarak tek bir merkezden ihale edilmesi amaçlanmaktadır.

Bu amaçla, üye ülkeler arası kapasitenin tahsisi 27 Kasım 2014 tarihinde Bosna Hersek-Hırvatistan ve Bosna Hersek-Karadağ sınırı ile başlamıştır. Ekim 2015 tarihi itibariyle Türkiye ile Yunanistan arasında mevcut enterkoneksiyon hattının kapasitesi SEE CAO aracılığı ile tahsis edilmeye başlanmıştır.

http://www.seecao.com/

see