EURELECTRIC (Elektrik Sanayicileri Birliği)

Profesyonel bir organizasyon olarak elektrik sektöründe karşılaşılan problemlerin tartışıldığı ve genellikle AB düzenlemeleri çerçevesinde çözüm önerilerinde bulunulduğu EURELECTRIC üyeliğimiz Türkiye Ulusal Komitesi olan TESAB (Türkiye Elektrik Sanayicileri Birliği) vasıtasıyla yürütülmektedir. Teşekkülümüzün temsilcileri üretim projeksiyonlarından yenilenebilir enerjiye, hukuki düzenlemelerden piyasa ve bölgesel entegrasyonlara kadar çeşitli Çalışma Gruplarına katılım sağlamakta ve uluslararası gelişmeleri yakından takip etmektedirler.

http://www.eurelectric.org/

euro