TKİB (Türkiye Kamu İşletmeleri Birliği)

Avrupa ve Avrupa Birliği’ne paralel yapılaşmada kamu işletmelerinin durumlarını ve sorunlarını gözden geçirmek ve bu yapılaşmaya yardımcı olmak amacıyla, 26.12.1990 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.

Birliğin görevleri:

  • Kamu İşletmelerini Avrupa seviyesinde temsil etmek ve Avrupa Birliği kurumları ile devamlı ilişkiyi sağlamak ve bu amaçla Avrupa Kamu İşverenleri ve İşletmeleri Merkezi'ne (CEEP) üye olmak,
  • Avrupa'nın yapılaşmasındaki gelişmeler ışığında Birliğe üye Kamu İşletmelerinin görüşlerini, tecrübelerini ve problemlerini aktarmak ve ortak çözüme ulaşmak için gerekli girişimlerde bulunmak,
  • Avrupa Birliği içinde yer alan veya yer alacak olan Kurumlarda Kamu İşletmelerinin temsilini sağlamaktır.

Birlik tüm bu görevleri yerine getirirken, periyodik kongreler düzenlemekte, komiteler, çalışma grupları veya araştırma organları kurmakta, bülten düzenlemekte ve yayınlamakta, faaliyet alanlarıyla ilgili hususlarda yurt dışındaki organizasyonlara ve Avrupa Kamu İşletmeleri Merkezi (CEEP) faaliyetlerine katılmaktadır.

 

www.tkib.gov.tr/

TKİB