TESAB (Türkiye Elektrik Sanayi Birliği)

Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, EÜAŞ, TETAŞ, TEDAŞ ve Teşekkülümüz tarafından "Türkiye Elektrik Sanayi Birliği (TESAB)" kurulmuş ve 01.09.2005 tarihinde yapılan ilk Genel Kurul ile Birliğin çalışmaları fiilen başlatılmıştır.

TESAB’ın misyonu “elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve ticaretiyle ilgili teknik, bilimsel, yönetsel çalışmalar” yapmaktır. Ayrıca TESAB:

  • Türkiye elektrik sektörünün Avrupa Birliği (AB) normları dikkate alınmak suretiyle geliştirilmesine yönelik çalışmaları yürütmek,
  • AB ile ilişkiler çerçevesinde TESAB üyelerinin görüş, tecrübe ve problemlerini EURELECTRIC’e aktarmak,
  • Üyelerini AB ve EURELECTRIC faaliyetleri konusunda haberdar etmek,
  • Üye kuruluşların faaliyetleriyle ilgili olarak, milli seviyede ve AB seviyesinde, Avrupa kuruluşları ve gerektiğinde başka uluslararası kuruluşlarla ilişki kurmak, ilişkileri geliştirmek ve üyelik için gerekli işlemleri yürütmekten de sorumludur.

Kurumların yanı sıra gerçek kişilerin de üyesi olabildiği TESAB, 2014 yılından beri CIGRE Türkiye Ulusal Komitesi görevini de yürütmektedir.

www.tesab.org.tr

tesab