DEK-TMK (Dünya Enerji Konseyi - Türk Milli Komitesi)

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi (DEK-TMK) 25.08.1949 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile Dünya Enerji Konseyi’nin “Türk Milli Komitesi” olarak kurulmuştur. Enerji alanında faaliyet gösteren bakanlıklar, kamu ve özel sektör kuruluşları, üniversiteler, bilimsel ve teknik araştırma yapan kamu ve özel sektör kuruluşları, müşavirlik firmaları, meslek odaları, dernekler, vakıflar ve gerçek kişiler DEK-TMK üyesidirler.

Bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak Milli Komite’nin hedefleri şunlardır:

  • Demokrasi ve insan hakları evrensel ilkelerine bağlı; girişim ve düşünce özgürlüklerine saygılı, Atatürk’ün çağdaş uygarlık hedefi ve ilkeleri doğrultusunda demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin güçlenmesine katkıda bulunan, ulusal ve uluslararası boyutta enerjinin erişilebilirliği, sağlanabilirliği ve kabul edilebilirliği ilkeleri doğrultusunda, sürdürülebilir, ekonomik ve sosyal kalkınmayı teşvik etmek
  • Ülkemizde enerji tüketiminin ekonomik büyüme ile ilişkilerini göz önünde bulundurarak enerji kaynakları potansiyelini, enerjinin zamanında, güvenilir, çevre ile uyumlu, verimli ve ekonomik şartlarda üretimi, iletimi, dağıtımı, ticareti ve kullanımı konularında teknik, ekonomik, bilimsel ve sosyal nitelikli çalışmalar yapmak
  • Çalışma sonuçlarını, görüş ve önerilerini Dernek üyelerine, ilgililere ve kamuoyuna sunmak; tüm faaliyetlerini tarafsız, bağımsız, bilimsel nitelikte ve ülkemiz çıkarları doğrultusunda gerçekleştirmek

Milli Komite, 2006 yılından bu yana Dünya Enerji Konseyi Avrupa Grubu üyeleri arasında yer almakta olup ayrıca Dünya Enerji Konseyi’nde de etkin olarak varlık göstermektedir. Bu etkin konumunun en büyük işareti ise 2016 yılında ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 13. Dünya Enerji Kongresi’dir. “Yeni Ufukları Kucaklamak” başlıklı kongrenin ev sahibi sponsorları arasında TEİAŞ da yer almıştır.

 

www.dektmk.org.tr/