III-ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ -TÜKETİMİ-KAYIPLAR

 

Grafik III.I - 2016 Yılı Türkiye Elektrik Enerjisi Üretiminin Kaynaklara Göre Dağılımı    
Grafik III.II - 2016 Yılı Türkiye Brüt Elektrik Enerjisi Üretiminin Kuruluşlara Dağılımı       
Grafik III.III - 2016 Yılı Türkiye Yenilenebilir Enerji Kaynakları Dağılımı
Grafik III.IV - Yerli ve İthal Kaynaklı Elektrik Enerjisi Üretiminin Toplam Türkiye Üretimi İçindeki Payı (2000-2016)
Grafik III.V - Türkiye Brüt Elektrik Enerjisi Üretimi ve Brüt Talep Gelişimi (2006-2016)
Grafik III.VI - 2016 Yılı Türkiye Brüt Elektrik Enerjisi Üretiminin Brincil Enerji Kaynaklarına Göre Aylık Dağılımı
Türkiye Brüt Elektrik Enerjisi Üretim-İthalat-İhracat ve Talebinin Yıllar İtibariyle Gelişimi (1923-1974)
Türkiye Brüt Elektrik Enerjisi Üretim-İthalat-İhracat ve Talebinin Yıllar İtibariyle Gelişimi (1975-1995)
Türkiye Brüt Elektrik Enerjisi Üretim-İthalat-İhracat ve Talebinin Yıllar İtibariyle Gelişimi (1996-2016)
Türkiye Elektrik Enerjisinin Üretim-İthalat-İhracat ve Brüt Talebinin Yıllar İtibariyle Aylık Dağılımı (1975-1988)
Türkiye Elektrik Enerjisinin Üretim-İthalat-İhracat ve Brüt Talebinin Yıllar İtibariyle Aylık Dağılımı (1989-2002)
Türkiye Elektrik Enerjisinin Üretim-İthalat-İhracat ve Brüt Talebinin Yıllar İtibariyle Aylık Dağılımı (2003-2016)
Türkiye Elektrik Enerjisi Üretiminin Üretici Kuruluşlara Dağılımı ile İhracat- İthalat ve Brüt Talebinin Yıllar İtibariyle Gelişimi (1970-1983)     
Türkiye Elektrik Enerjisi Üretiminin Üretici Kuruluşlara Dağılımı ile İhracat- İthalat ve Brüt Talebinin Yıllar İtibariyle Gelişimi (1984-2005)  
Türkiye Elektrik Enerjisi Üretiminin Üretici Kuruluşlara Dağılımı ile İhracat- İthalat ve Brüt Talebinin Yıllar İtibariyle Gelişimi (2006-2016)   
Türkiye ve Kişi Başına Kurulu Güç Brüt Üretim ve Net Tüketimin Yıllar İtibariyle Gelişimi (1923-1974)  
Türkiye ve Kişi Başına Kurulu Güç Brüt Üretim Arz ve Net Tüketimin Yıllar İtibariyle Gelişimi (1975-2016)   
Türkiye Brüt Elektrik Enerjisi Üretiminin Birincil Enerji Kaynaklarına Göre Yıllar İtibariyle Gelişimi (1940-1974)    
Türkiye Brüt Elektrik Enerjisi Üretiminin Birincil Enerji Kaynaklarına Göre Yıllar İtibariyle Gelişimi (1975-2005)    
Türkiye Brüt Elektrik Enerjisi Üretiminin Birincil Enerji Kaynaklarına Göre Yıllar İtibariyle Gelişimi (2006-2016)   
Türkiye'nin Yenilenebilir Kaynaklardan Elektrik Enerjisi Üretiminin Toplam Üretim İçindeki Payının Yıllar İtibariyle Gelişimi (2000-2016)     
Türkiye'de Yerli Kaynaklardan Elektrik Enerjisi Üretiminin Toplam Üretim İçindeki Payının Yıllar İtibariyle Gelişimi (2000-2016)   
Türkiye Brüt Elektrik Enerjisi Üretiminin Birincil Enerji Kaynak Paylarının Yıllar İtibariyle Gelişimi (1970-2016)    
Türkiye Brüt Elektrik Enerjisi Üretiminin Üretici Kuruluşlar ve Birincil Enerji Kaynaklarına göre Yıllar İtibariyle Gelişimi (1970-1983)     
Türkiye Brüt Elektrik Enerjisi Üretiminin Üretici Kuruluşlar ve Birincil Enerji Kaynaklarına göre Yıllar İtibariyle Gelişimi (1984-2000)   
Türkiye Brüt Elektrik Enerjisi Üretiminin Üretici Kuruluşlar ve Birincil Enerji Kaynaklarına göre Yıllar İtibariyle Gelişimi (2001-2005)   
Türkiye Brüt Elektrik Enerjisi Üretiminin Üretici Kuruluşlar ve Birincil Enerji Kaynaklarına göre Yıllar İtibariyle Gelişimi (2006-2016)     
Türkiye Elektrik Enerjisi Üretiminin Üretici Kuruluşlara Göre Yıllar İtibariyle Gelişimi (1970-2016)
Türkiye Brüt Elektrik Enerjisi Üretiminin Birincil Enerji Kaynaklarına göre Aylık Dağılımı (2016)   
Türkiye Elektrik Enerjisi Üretiminin Birincil Enerji Kaynaklarına ve Üretici Kuruluşlara Dağılımı (2016)
Türkiye Brüt Elektrik Enerjisi Üretiminin Üretici Kuruluşlar İtibariyle Aylara Dağılımı (2016)