I-KURULU GÜÇ

Grafik I.I -Türkiye Kurulu Gücünün Yıllar İtibariyle Gelişimi
Grafik I.II - 2006 ve 2016 Yılları İçin Birincil Enerji Kaynaklarına Göre Türkiye Kurulu Gücü
Grafik I.III -Türkiye Kurulu Gücünün Birincil Enerji Kaynaklarına Göre Gelişimi (2006-2016)
Grafik I.IV - 2016 Türkiye Kurulu Gücünün Birincil Enerji Kaynaklarına Göre Dağılımı
Grafik I.V - 2016 Türkiye Kurulu Gücünün Kuruluşlara Dağılımı
Grafik I.VI - Türkiye Kurulu Gücünün Kamu ve Özel Sektöre Göre Dağılımı (2006-2016)
Grafik I.VII - Yerli ve İthal Kaynaklı Kurulu Gücün Türkiye Kurulu Gücü İçindeki Payı (2000-2016)
Türkiye Kurulu Gücünün Yıllar İtibariyle Gelişimi (1913-2016)
Türkiye Kurulu Gücünün Birincil Enerji Kaynaklarına Göre Yıllar İtibariyle Gelişimi (1940-1983)
Türkiye Kurulu Gücünün Birincil Enerji Kaynaklarına Göre Yıllar İtibariyle Gelişimi (1984-2005)
Türkiye Kurulu Gücünün Birincil Enerji Kaynaklarına Göre Yıllar İtibariyle Gelişimi (2006-2016)
Yıllar İtibariyle Türkiye Kurulu Gücünün Üretici Kuruluşlara Dağılımı (1970-1983)
Yıllar İtibariyle Türkiye Kurulu Gücünün Üretici Kuruluşlara Dağılımı (1984-1994)
Yıllar İtibariyle Türkiye Kurulu Gücünün Üretici Kuruluşlara Dağılımı (1995-2005)
Yıllar İtibariyle Türkiye Kurulu Gücünün Üretici Kuruluşlara Dağılımı (2006-2016)
Türkiye Kurulu Gücünün Birincil Enerji Kaynaklarına Göre Üretici Kuruluşlara Dağılımı (2016)
Türkiye'nin Yenilenebilir Kaynaklarına Ait Kurulu Gücünün Toplam Kurulu Güç İçindeki Payının Yıllar İtibariyle Gelişimi (2000-2016)
Yerli Enerji Kaynaklarına Ait Kurulu Gücün Türkiye Toplam Kurulu Gücü İçindeki Payının Yıllar İtibariyle Gelişimi (2000-2016)
2016 Yılında İşletmeye Giren Üretim Tesisleri
EÜAŞ Termik Santralları (2016)
EÜAŞ Hidrolik Santralları (2016)
EÜAŞ Hidrolik Santralları (2016)