KURULUŞ - TARİHÇE

 • Enerji, toplumların itici gücü. Isınmak için, aydınlanmak için, üretmek için, daha çok üretmek için, üretileni ulaştırmak için, hep enerjiye gereksinim duyuyoruz. Hem de, büyük miktarlarda enerjiye.

  taihce1
 • Yaklaşık 50 yıldır, dünya politikalarının temel belirleyicisi enerji olmuştur.

  tarihce2
 • Günümüzde bir ülkenin ekonomik gelişmişliğinin en önemli göstergelerinden biri kişi başına düşen yıllık enerji tüketim miktarıdır. Ve günümüzde en çok enerji tüketen ülkeler, aynı zamanda en gelişmiş ülkelerdir. Enerji olmadan gelişmişliğin olmayacağı hatta ve hatta ülkelerin ekonomik bağımsızlıklarını ellerinde tutamayacağını açık bir biçimde görmek gerekmektedir.

  tarihce3
 • Geçen yüzyıl içinde dünya nüfusu 4 kat enerji tüketimi de 9 kat artmıştır. Enerji sektörü bütün dünyada olduğu gibi  kuşkusuz Türkiye de de en hızlı büyüyen sektörlerden biridir

  tarihce4
 • Ülkemizde elektrik üretimi 1902 yılında Tarsus’ta bir su değirmenine bağlanan 2 kilowat gücünde bir dinamoyla başlamıştır. Cumhuriyetimizin ilk yılarında elektrik kurulu gücü 33 Megawatt iken 2016 yılında ise bu kapasite yaklaşık 73146 Megawatt seviyesine ulaşmıştır.

  tarihce5
 • Cumhuriyetimizin ilk yıllarında ülkemizde iletim sistemi mevcut olmayıp lokal dağıtım sistemleri mevcutken
  günümüze gelindiğinde ise 66.285 kilometre iletim hattı 98.130MVA trafo kapasitesi ile ülkemiz Avrupa standartlarına sahip bir iletim ağıyla donatılmıştır.

  tarihce6
 • Türkiye elektrik enerjisi sektörü cumhuriyetin ilan edildiği 1923 yılından günümüze kadar çok önemli fiziksel gelişim ve yapısal değişimlere uğramıştır. 3 mart 2001 tarih ve 4628 sayılı elektrik piyasası kanunuyla rekabete dayalı serbest piyasa yapısına geçilmiş, TEAŞ; iletim, üretim ve ticaret faaliyetlerinin birbirinden
  ayrıştırılmasıyla söz konusu faaliyetlerden sorumlu olacak şekilde sırasıyla “Türkiye Elektrik İletim A.Ş.” (TEİAŞ), “Elektrik Üretim A.Ş.” (EÜAŞ) ve “Türkiy Elektrik Ticaret Taahhüt Anonim Şirketi” (TETAŞ) olarak üç ayrı İktisadi Devlet Teşekkülüne ayrılarak yeniden yapılandırılmıştır.

  tarihce7
 • Türkiye Elektrik İletim A.Ş 2003 yılında elektrik piyasası düzenleme kurumundan aldığı iletim lisansı çerçevesinde yeni piyasa yapısına uygun olarak merkez birimleri ve yurt sathına yayılmış bölge müdürlükleri ve yük tevzi merkezleri ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

  tarihce8