HAKKIMIZDA

Genel Müdürlük

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) 13.03.2003 tarihinde aldığımız iletim lisansı ile yeni piyasa yapısına uygun olarak faaliyetlerimizi Ankara’da bulunan Genel Müdürlüğümüz ile Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde bulunan 22 İletim Tesisimiz, İşletme Grup Müdürlüğümüz ve 10 Yük Tevzi İşletme Müdürlüğümüz vasıtasıyla yürütmekteyiz.

Teknoloji, nüfus ve altyapı gelişmelerine paralel olarak elektrik iletim sistemlerimizi geliştirmek ve Türkiye Elektrik Sistemini uluslararası standartlarda, kaliteli, ekonomik ve güvenilir bir şekilde işletmek amacıyla yeni projeler oluşturma, bunları hayata geçirme ve elektrik piyasası hizmetlerini yürütme sorumluluk alanımızı oluşturmaktadır.

İletim şebekemiz; 66.453 km uzunluğunda enerji iletim hattı, 729 trafo merkezi, 163.849 MVA trafo gücü ve komşu ülkelerle olan 12 enterkoneksiyon hattından meydana gelmektedir. 2017 yılsonu itibariyle 85.200 MW santral kurulu gücü, 47.660 MW ani puantı, 295,5 milyar kWh yıllık elektrik enerjisi üretimi ile Enterkonnekte Elektrik Sistemini kesintisiz, kaliteli ve güvenilir bir şekilde işletmekteyiz.

Yürüttüğümüz yatırım planlamaları ile mevcut iletim tesislerimizin idamesi, yenilenmesi ve yeni iletim tesislerinin inşasını gerçekleştirmenin yanında iletim sistemi işletme performansının iyileştirilmesini, sistemin yük dağıtımı ile frekans kontrolünün gerçekleştirilmesini ve sistem kontrolünü sağlamak için gerçek zamanlı sistem güvenirliğinin izlenmesini hedefliyoruz. Dahası enterkonnekte sistemde üretim ve tüketim bölgeleri arasında iletim kapasitelerinin arttırılmasına, komşularımız ile mevcut uluslararası enterkonneksiyonlarımızın iyileştirilmesine ve yenilerini oluşturarak uluslararası elektrik transferinin arttırılmasına yönelik yatırım çalışmaları da yürütmekteyiz.

1970’lerden beri Avrupa elektrik sistemiyle bütünleşmeye teknik açıdan uyumlu olarak yüksek tasarım ve işletme standartları doğrultusunda yapılan çalışma ve hazırlıkların sonucunda ulusal elektrik sistemimizin 18 Eylül 2010 tarihinde ENTSO-E Avrupa Kıtasal Avrupa Senkron Alanı Sistemi ile deneme paralel bağlantısı gerçekleştirilmiş ve senkron paralel deneme işletme süreci üç faz olarak yürütülmüştür. Teşekkülümüzün ENTSO-E RGCE İşletme El Kitabında bulunan standartlar ve yükümlülükler ile ilgili uyumunun değerlendirilmesini takiben söz konusu standart ve yükümlülükleri bağlayıcı hale getiren "Uzun Dönem Anlaşma" 15 Nisan 2015'te Brüksel'de imzalanmış ve böylece Deneme İşletme dönemi tamamlanarak ENTSO-E ile kalıcı bağlantı sağlanmıştır.

Türkiye-Yunanistan arasındaki kapasite tahsisleri, 1 Ekim 2015 tarihi itibariyle Teşekkülümüzün de üyeleri arasında yer aldığı Güneydoğu Avrupa Koordineli İhale Ofisi (SEE CAO) tarafından gerçekleştirilmektedir.

ENTSO-E nezdinde yaptığımız Gözlemci Üyelik başvurusu ENTSO-E Genel Kurulu'nun 10 Aralık 2015 tarihli toplantısında kabul edilmiş ve 14 Ocak 2016 tarihinde Gözlemci Üyelik Anlaşması imzalanmıştır.

“Enerjinin Gücü” sloganıyla dünyanın en iyi hizmetlerinden birini gerçekleştiren, tüm ülke halkına hizmet veren bir kuruluş olarak daha yaşanabilir, sürdürülebilir ve bunların da ötesinde gelecek nesillere bırakabilecek bir çevrenin sağlanması ve yaşadığımız çevrenin en iyi şekilde korunması inancı ile; Elektriğin sürekli, güvenilir, çevreye duyarlı, ekonomik, ilgili mevzuatlara uygun iletilmesi, teşekkülün kaynaklarının en verimli şekilde kullanımı ile çevreye olan etkisini ve atıkları azaltan, ilgili tarafların beklentilerini dikkate alan, gelen şikayet ve talepleri objektif bir şekilde ele alan şeffaf bir şekilde değerlendiren güçlü bir yönetim sisteminin tesis edilmesi için iş süreçlerinin sürekli iyileştirilmesi ana hedefimizdir.