HAKKIMIZDA

TEİAŞ, 233 sayılı KHK sistemi içinde, iktisadi devlet teşekkülü olarak ve mevcut mevzuat ve ana statüsü hükümleri çerçevesinde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) 13.03.2003 tarihinde aldığı iletim lisansı çerçevesinde, yeni piyasa yapısına uygun olarak faaliyetlerini yürütmektedir.

Teknoloji, nüfus ve altyapı gelişmelerine paralel olarak elektrik iletim altyapılarını genişletmek, yeni iletim tesisleri yapmak, bunlara paralel olarak kendi iletişim altyapısını genişletmek, Türkiye Elektrik Sistemini uluslararası standartlarda, kaliteli, ekonomik ve güvenilir bir şekilde işletmek, bu amaçla; yeni projeler oluşturmak, bunları gerçekleştirmek ve elektrik piyasası hizmetlerini yürütmekten sorumlu olan TEİAŞ, bu görevlerini Ankara’da bulunan Genel Müdürlük ile Türkiye’nin çeşitli yerlerinde bulunan 22 adet İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlükleri ve 10 adet Yük Tevzi İşletme Müdürlükleri vasıtasıyla yapmaktadır.

TEİAŞ iletim şebekesi; 58.002,8 km uzunluğunda enerji iletim hattı, 708 iletim merkezi, 142.649 MVA trafo gücü ve komşu ülkelerle toplam 12 adet enterkonneksiyon hattından oluşmaktadır. TEİAŞ 2016 yılı sonu itibariyle 78.497,4 MW santral kurulu gücü, 44.734,0 MW ani puantı, 905.764 milyon kWh maksimum günlük tüketimi, 273,4 milyar kWh yıllık elektrik enerjisi üretimi, 278,3 milyar kWh yıllık elektrik enerjisi tüketimi olan Enterkonnekte Elektrik Sistemini kesintisiz, kaliteli ve güvenilir bir şekilde işletmektedir.

TEİAŞ komşu ülkelerle elektrik alış verişlerinin sağlanması açısından tüm komşu ülkelerle elektrik iletim sistemi bağlantısını gerçekleştirmiş olup genişletilmesi konusunda çeşitli projeleri bulunmaktadır. Uluslararası enterkoneksiyon projeleri ile; yedek kapasitenin ortak kullanımı sonucu yeni üretim tesisi yatırımlarından tasarruf sağlanması, önemli arızalarda karşılıklı yardımlaşma, işletme tasarrufu sağlanması, doğal kaynakların ülkeler arasında rasyonel bir şekilde paylaşımı ve elektrik ticaretinin artırılması, diğer ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi ve çevrenin korunması hedeflenmektedir. Uluslararası enterkoneksiyonlardan maksimum faydanın sağlanabilmesi için hedeflenen yöntem sistemlerin senkron paralel çalışması olup, Ulusal elektrik sistemimiz 1970’lerden beri yüksek tasarım ve işletme standartları ile Avrupa elektrik sistemiyle bütünleşmeye teknik açıdan uyumlu olarak geliştirilmiştir. Uzun yıllardan beri devam eden çalışma ve hazırlıkların sonucunda Ulusal elektrik sistemimiz 18 Eylül 2010 tarihinde ENTSO-E Avrupa Kıtasal Avrupa Senkron Alanı Sistemi ile deneme paralel bağlantısı gerçekleştirilmiş senkron paralel deneme işletme süreci üç faz olarak yürütülmüştür.TEİAŞ'ın ENTSO-E RGCE İşletme El Kitabında bulunan standartlar ve yükümlülükler ile ilgili uyumunun değerlendirilmesini takiben söz konusu standart ve yükümlülükleri bağlayıcı hale getiren "Uzun Dönem Anlaşma" 15 Nisan 2015'te Brüksel'de imzalanmış ve böylece Deneme İşletme dönemi tamamlanarak ENTSO-E ile kalıcı bağlantı sağlanmıştır.

Türkiye-Yunanistan arasındaki kapasite tahsisleri, 1 Ekim 2015 tarihi itibariyle TEİAŞ'ın da üyeleri arasında yer aldığı Güneydoğu Avrupa Koordineli İhale Ofisi (SEE CAO) tarafından gerçekleştirilmektedir.

TEİAŞ'ın ENTSO-E nezdinde yaptığı Gözlemci Üyelik başvurusu ENTSO-E Genel Kurulu'nun 10 Aralık 2015 tarihli toplantısında kabul edilmiş ve 14 Ocak 2016 tarihinde Gözlemci Üyelik Anlaşması imzalanmıştır.

Rekabetçi, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik enerjisi piyasasının oluşturulması kapsamında çalışmalar devam etmekte ve yeni projeler gerçekleştirilmektedir.