Haberler

Şirketimizin 16. Kuruluş Yıldönümü

Değerli mesai arkadaşlarım,

   Kökleri Etibank’a, TEK’e dayanan, daha sonra TEAŞ ve TEDAŞ olarak yapılanan ve TEAŞ’ın yeniden yapılanması ile de Bakanlar Kurulu’nun 05.02.2001 tarih ve 2026 sayılı kararıyla, devletin genel enerji ve ekonomik politikasına uygun olarak elektrik iletim faaliyetlerini yürütmek amacı ile kurulan ve 01.10.2001 tarihi itibari ile çalışmalarına başlayan Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’nin (TEİAŞ) 16. kuruluş yıldönümünü gururla idrak etmekteyiz.

   TEİAŞ, kuruluşundan bugüne kadar daha güçlü, etkin ve üretken bir ülke olabilme hedeflerimize ulaşmada stratejik öneme sahip bir yapıyla, Türkiye elektrik iletim sisteminin işletilmesi, yeni iletim tesislerinin planlanması, tesisi ve enerji arz güvenliğinin sağlanması görevlerini büyük bir özveri ve sorumlulukla yerine getirmeye çalışmıştır. Bugün itibarıyla ülkemizin kurulu gücü 81.356 MW, elektrik iletim altyapımız da sürekli gelişerek iletim hattı uzunluğumuz 60.243 km, trafo gücümüz ise 146.524 MVA değerlerine yükselmiştir.
 Sürekli büyüyen ve gelişen ülkemizin artan enerji ihtiyacı ve arz güvenliğinin sağlanması hususunda TEİAŞ olarak yatırım faaliyetlerimizi maksimum düzeyde gerçekleştireceğiz. Şirketimizin önemli hedeflerinden birisi olan komşu ülkelerle enterkonneksiyon bağlantılarını daha da güçlendirerek bölgesel enerji piyasalarının güçlü bir partneri olma yolunda beklenen mesafeyi alacağız. Bölgesel projelerde aktif rol oynayarak enerji ticaret hacminin artırılmasına ve Avrupa Elektrik İletim Sisteminin (ENTSO-E) kalıcı üyesi olarak Asya ile Avrupa arasında enerji köprüsü olma yönünde ülkemizin stratejik konumunun pekiştirilmesine katkı sunmaya devam edeceğiz. Genel Müdürlüğümüz yönetim kademelerinden başlayarak, yurt sathına yayılmış en küçük birimlerimizde görevli mesai arkadaşlarımıza kadar tüm TEİAŞ personelinin, Kuruluşumuzun yüklendiği önemli görev ve faaliyetlerini misyonuna uygun şekilde gerçekleştirilmesinde, sorumluluk bilinciyle, üstün bilgi ve deneyimlerini kullanarak şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da üstün gayret ve özveriyle çalışmalarını sürdüreceklerine olan inancım tamdır.

   TEİAŞ, ülkemizin 2023 vizyonuna bağlı kalarak, yönetim anlayış ve uygulamalarını sürekli geliştiren, paydaşları ile sıkı işbirliği içerisinde olan ve bunlar adına gerekli aksiyonları alan, paydaşlarının da menfaatlerini üst seviyede önemseyen, ülkesine ve enerji sektörüne karşı sorumluluklarını bilen ve bunları geleceğe taşımaya çalışan bir şirket olarak yoluna devam edecektir.

   Şirketimizin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle; kuruluşundan itibaren yaptığı katkılarla Şirketimizi başarılı bir şekilde bugünlere ulaştıran tüm çalışanlarımızı kutlarım. Ebedi aleme irtihal etmiş olanlarına Cenab-ı Allah'tan rahmet, hayatta olanlarına sağlık, mutluluk ve huzur içinde bir yaşam dilerim. Hep birlikte gelecekte daha büyük başarılara imza atacağımıza olan inancımla çalışmalarımızın emniyet içerisinde, daha sağlıklı ve üst derecede kaliteli bir şekilde sürdürüleceği 16. yılımızın kurumumuz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ederim.

   Saygılarımla.


Abdullah ATALAY

Yönetim Kurulu Başkanı

Genel Müdür

DİĞER HABERLER