Duyurular

 • 2019 Lisanssız Santraller Yıllık Soru Formları Devamı

  09.01.2020
 • Kapasite Mekanizması 2019 Yılı Kasım Ayı Ödeme Listesi Devamı

  31.12.2019
 • Yeni Enterkonneksiyon Tesisinin Başvuru Sahibi Tüzel Kişi Tarafından Yapılması ve Uzun Süreli Kapasite Tahsisi Hakkında Duyuru Devamı

  30.12.2019
 • KPSS 2019/2 Merkezi Yerleştirme Döneminde Şirketimize Yerleşen Adaylar İçin Duyuru Devamı

  27.12.2019
 • EİH Enerjilendirme Duyurusu Devamı

  26.12.2019
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca Elektrik İletim ve Üretiminde Enerji Verimliliği Sempozyumu düzenlenecektir. Devamı

  23.12.2019
 • 2020 Yılı Kapasite Mekanizmasından Yararlanacak Santrallerin Nihai Listesi Devamı

  20.12.2019
 • Dünya Bankası Tarafından Türkiye’de Finanse Edilen Yenilenebilir Enerji Entegrasyon (YEE) Projesi Ek Finansman için Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçeve Dokümanı Devamı

  12.12.2019
 • Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Paydaş Katılımı Toplantısı Duyurusu Devamı

  06.12.2019
 • KPSS 2019/2 Merkezi Yerleştirme Döneminde Şirketimizi Tercih Edecek Adaylar İçin Bilgi Notu Devamı

  03.12.2019