Duyurular

Kapasite Mekanizmasına Başvuracak Olan Doğalgaz Yakıtlı Santraller İçin Verim Hesabı

Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması 6. Maddesinin 2. Fıkrasının ğ) bendinde doğalgaz santralleri için verimlilik oranının üst ısıl değer baz alınarak hesaplanacağı belirtilmektedir. Bu nedenle geçici kabulünde açık biçimde üst ısıl değer üzerinden verimlilik oranı yer almayan doğalgaz santrallerinin, verimlilik oranını aşağıda belirtilen şekilde hesaplamaları ve verim hesabını da başvuru yapılan yazıya eklemeleri gerekmektedir.

  • Doğal Gazın Faturalandırmaya Esas Satış Miktarının Tespiti ve Faturalandırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde doğal gazın referans üst ısıl değeri olarak 9155 kcal/m3 esas alınacağı düzenlenmiştir. Geçici kabulünde açık biçimde üst ısıl değer üzerinden verimlilik oranı yer almayan doğalgaz santralleri için; geçici kabulde bulunan ve alt ısıl değer üzerinden hesaplanmış verimlilik değerinin geçici kabuldeki hesaplamaya esas doğalgaz alt ısıl değerine çarpılması ve doğal gazın referans üst ısıl değeri olan 9155 kcal/m3 ile bölünmesinden ortaya çıkan yeni verimlilik değerinin baz alınmasının uygundur.
  • Birden fazla bloktan oluşan ve geçici kabul tutanaklarında üst ısıl değer baz alınarak bütün santrali kapsayan bir verim değerinin bulunmadığı doğalgaz yakıtlı santraller için üst ısıl değer baz alınarak yapılacak olan verim hesabı ise aşağıdaki gibidir.
verim_hesabi
DİĞER DUYURULAR