Duyurular

İHALE İLANI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Tarih: 
Dünya Bankası Kredi No: IBRD 83710-TR
İhale Referansı: DB.ATT.26

1.  TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ), Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından değişik para birimlerinde Güney Doğu Avrupa Enerji Topluluğu (IBRD 83710-TR) Projesi için bir ikraz temin etmiştir. Söz konusu bu ikraz gelirinin bir kısmı 380/154/33 kV Ürgüp 380 Trafo Merkezi sözleşmesi kapsamındaki uygun ödemeler için kullanılması planlanmıştır. 


2.  TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ), teklif vermeye uygun isteklileri aşağıda açıklanılan tesis/yapım ve devreye alma işi için kapalı teklif vermeye davet etmektedir: Trafo merkezinin tesis ve teçhizatının temini, testi, nakliyesi, teslimi, gümrükteki gerekli hizmetler ve sahadaki depolama, mühendislik ve projelendirme hizmetleri, kurulumun tamamlanması, konstrüksiyon, tesis/yapım, süpervizyon, inşaat işleri, devreye alma, saha testleri ve 380/154/33 kV Ürgüp 380 Trafo Merkezinin istenen çalışma koşullarında teslim edilmesi. Uluslararası rekabete açık ihale, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’nın Tek Aşamalı İhale Prosedürlerine göre yürütülecektir.
  
3.  İlgilenen teklif vermeye uygun istekliler daha ayrıntılı bilgiyi ve ihale dokümanlarını aşağıdaki ofis adresinden edinebilirler:

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ),
TİCARET DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Bilal ÇIRAK, Müdür Yrd. (G.)
Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:2, Kat: 15 Oda No: 15030 
Çankaya - ANKARA / TURKEY   

Tel.    : +90 312 203 89 11   
Faks    : +90 312 203 82 88
e-posta : bilal.cirak@teias.gov.tr

4.  İhale belgelerinin tam bir seti, istekliler tarafından aşağıdaki adrese, iade edilmeyecek 900 TL’nin ya da 250 ABD Doları’nın (KDV dahildir) ödendiğini gösteren makbuz ile yazılı başvuru yapılarak alınabilir.

Banka İsmi ve Banka Hesap No:

Dolar Hesabı: Vakıfbank Kızılay Şubesi, No: 00158048000941781
                                                     IBAN No: TR350001500158048000941781
TL Hesabı: Vakıfbank TEK Büro Şubesi, No: 00158007281639948
                                                       IBAN No: TR880001500158007281639948

5.  Sözleşmenin “Genel Koşulları”nın “Teklif Verme Koşulları”ndaki hükümler Bankanın Standart İhale Dokümanlarının hükümleridir: Saha, Projelendirme, Tedarik ve Tesis/Yapım İşlerinin Satın alması.


6.  Teklifler 24 Ekim 2017 tarihinde saat 11:00’a (yerel saatle) kadar ya da öncesinde aşağıda belirtilen büro adresine teslim edilecektir ve bütün Teklifler 600.000,- (altıyüzbin) EURO ya da muadili serbest döviz kuru değerinde geçici teminat ile birlikte teslim edilecektir.

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ)
SEFER KUL TOPLANTI SALONU,
Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:2, Giriş Katı 
Çankaya - ANKARA / TURKEY   


7.  Teklifler teklif sahiplerinin katılım için seçilmiş temsilcilerinin huzurunda aşağıda belirtilecek olan adreste 24 Ekim 2017 tarihinde saat 11:00’da (yerel saatle) açılacaktır.

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ)
SEFER KUL TOPLANTI SALONU,
Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:2, Giriş Katı 
Çankaya - ANKARA / TURKEY   
 

İlgili Dosyayı İndirmek İçin Tıklayınız.
İlgili Dosyayı İndirmek İçin Tıklayınız. (İngilizce)