Duyurular

2020 Yılı Kapasite Mekanizması Başvuruları

Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda 2020 yılında Kapasite Mekanizmasından yararlanacak santrallere sahip Tüzel Kişilerin, duyuru ekinde yer alan formu doldurup eklerini hazırlayarak 15 Ekim 2019 (Salı) tarihi mesai bitimine kadar Teşekkülümüze başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru formu her santral için ayrı olarak hazırlanacak olup geçici kabul işlemleri 15/10/2019 tarihinden önce tamamlanmış olan santraller için “2020 YILI KAPASİTE MEKANİZMASI BAŞVURU FORMU” ve ekleri, geçici kabul işlemleri 15/10/2019 tarihinden sonra gerçekleşecek santraller içinse “GEÇİCİ KABULÜ 15/10/2019 TARİHİNDEN SONRA OLMASI PLANLANAN SANTRALLER İÇİN 2020 YILI KAPASİTE MEKANİZMASI ADAY BAŞVURU FORMU” ve ekleri resmi yazı ekinde Teşekkülümüz Yük Tevzi Dairesi Başkanlığına sunulmalıdır.

2020 Yılı Kapasite Mekanizması Başvuru Formu
Geçici Kabulü 15/10/2019 Tarihinden Sonra Olması Planlanan Santraller için 2020 Yılı Kapasite Mekanizması Aday Başvuru Formu

 

DİĞER DUYURULAR