Duyurular

2019 yılı Kapasite Mekanizmasından Faydalanacak Santrallerin Nihai Listesi

 

09.01.2019 tarih ve 30650 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmeliğin (Yönetmelik) Geçici Madde 2’nin 3. fıkrası gereğince başvuru yapmalarına olanak sağlanan ithal ve yerli kömürü veya ithal ve yerli doğalgazı birlikte kullanarak üretim yapan santraller ile en eski ünitesinin geçici kabul tarihi 13 yıldan küçük olan yerli kaynaklara dayalı olmayan santral sahibi tüzel kişiler 2019 yılı Kapasite Mekanizmasına katılabilmek için 09.02.2019 tarihi mesai bitimine kadar Teşekkülümüze başvurularını yapmışlardır. Teşekkülümüze yapılan başvurular Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliği ilgili hükümleri doğrultusunda incelenmiş olup 2019 yılında Kapasite Mekanizmasından yararlanabilecek bütün santralleri içeren nihai liste Ek’te yer almaktadır.

2019 YILI İÇİN KAPASİTE MEKANİZMASINDAN YARARLANACAK SANTRALLERİN NİHAİ LİSTESİ

DİĞER DUYURULAR