Duyurular

2019 YILI KAPASİTE MEKANİZMASI BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

20.01.2018 tarih ve 30307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliği (Yönetmelik) kapsamında üretim tesisi lisansı sahibi tüzel kişiler 2019 yılı Kapasite Mekanizmasına katılabilmek için 15.10.2018 tarihi mesai bitimine kadar Teşekkülümüze başvurularını yapmışlardır. Teşekkülümüze yapılan başvurular Yönetmeliğin ilgili hükümleri doğrultusunda incelenmiş olup;

• 2019 yılında Kapasite Mekanizmasından yararlanabilecek olan santrallerin listesi Ek-1’de yer almaktadır.

• 2019 yılında Kapasite Mekanizmasına Aday Başvurusu kabul edilen santrallerin listesi Ek-2’de yer almaktadır.

Ek-1
Ek-2

 

DİĞER DUYURULAR