Duyurular

2019 Yılı Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Başvuruları

20.01.2018 tarihli ve 30307 sayılı Resmi Gazete’de Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 2019 yılında kapasite mekanizmasından yararlanacak santrallere sahip Tüzel Kişilerin, duyuru ekinde yer alan formu doldurup eklerini hazırlayarak 15 Ekim 2018 (Pazartesi) tarihi mesai bitimine kadar Teşekkülümüze başvurmaları gerekmektedir. 

Başvuru formu her santral için ayrı olarak hazırlanacak olup geçici kabul işlemleri 15/10/2018 tarihinden önce tamamlanmış olan santraller için 2019 YILI KAPASİTE MEKANİZMASI BAŞVURU FORMU ve ekleri, geçici kabul işlemleri 15/10/2018 tarihinden sonra gerçekleşecek santraller içinse GEÇİCİ KABULÜ 15/10/2018 TARİHİNDEN SONRA OLMASI PLANLANAN SANTRALLER İÇİN 2019 YILI KAPASİTE MEKANİZMASI ADAY BAŞVURU FORMU ve ekleri resmi yazı ekinde Teşekkülümüz Yük Tevzi Dairesi Başkanlığına sunulmalıdır.

2019 Yılı Kapasite Mekanizması Başvuru Formu
Kapasite Mekanizması Aday Başvuru Formu

 

DİĞER DUYURULAR