Duyurular

2019 Kapasite Mekanizması Başvuruları

9 Ocak 2019 tarihli ve 30650 sayılı Resmi Gazetede Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. Söz konusu değişiklik yönetmeliği madde 8’de aşağıdaki hüküm yer almaktadır.

Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) 2019 yılı için kapasite mekanizmasından yararlanmak isteyen ve 6 ncı maddenin ikinci fıkrasının (g) bendi ve dördüncü fıkrası çerçevesinde katılım şartlarını sağlayan tüzel kişiler, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Sistem İşletmecisine başvurur. Başvurusu uygun bulunan tüzel kişilerin santralleri, başvuru tarihi ayın ilk 15 günü içerisinde ise Sistem İşletmecisine başvurdukları tarihi takip eden aydan itibaren, değil ise Sistem İşletmecisine başvurdukları tarihi takip eden ikinci aydan itibaren kapasite mekanizmasından yararlanacak tesisler listesine eklenir ve internet sitesinde duyurulur.”

Yönetmeliğin yukarıda belirtilen hükmü kapsamında olup 2019 yılı Kapasite Mekanizmasına katılmak için başvuru yapacak olan santrallerin 9 Şubat mesai bitimine kadar duyuru ekinde yer alan Başvuru formu ile eklerini içeren bir resmi yazıyla başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru Formu

 

DİĞER DUYURULAR