ÇEVRE VE KAMULAŞTIRMA

1. Çevre ve Kamulaştırma Dokümanları Dünya Bankasının isteği üzerine yayınlanmıştır.

2. Bu dokümanlar; ECSEE kredisinin TEİAŞ tarafından kullanımı önünde duran yasal prosedürlerin tamamlanması ve ilgili makamlarca onaylanması halinde geçerlidir.

KAMULAŞTIRMA DOKÜMANLARI
ÇEVRE DOKÜMANLARI
ÇED KARARLARI