PROJELER

 • AÇIK ŞALT TRAFO MERKEZLERİ

  170 kV ve 400 kV AÇIK ŞALT TRAFO MERKEZLERİ

  Trafo Merkezleri Tesis Dairesi Başkanlığı’nca yer sıkıntısının olmadığı illerimizde Açık Şalt Trafo Merkezlerinin tesisi gerçekleştirilmektedir.

  2

  1

  170 kV Daran Havza Trafo Merkezi

  3

  154 kV Altınekin Trafo Merkezi

  4

 • BACK TO BACK PROJESİ

  600 MVA Van Back to Back yapım işi projesi

  420 kV, 600 MVA, 380/154 kV, 2x250 MVA karakteristiğine sahip Van Back-to-Back Dönüştürücü İstasyonu Van-Tuşba’da tesis edilmektedir. Van (Türkiye) Trafo Merkezinde 400kV-50Hz Türkiye ulusal elektrik şebekesi ile 400kV–50Hz İran ulusal elektrik şebekesinin bağlantısı için, LCC (Line Commutated Converter) Hat Komüte Edilmiş Dönüştürücü teknolojisi ile gerçekleştirilecek tek-bloklu 12-darbeli 600 MVA’lık dönüştürücüden oluşan Back To Back dönüştürücü sistemi ve İran bağlantısı için gerekli 1 adet 400kV şaltla birlikte komple inşa edilmektedir. Sistem analizi çalışmaları büyük ölçüde tamamlanmakla birlikte inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir.

  6

  5

 • GAZ İZOLELİ TRAFO MERKEZLERİ

  170 kV ve 400 kV Gaz İzoleli Trafo Merkezleri

  Trafo Merkezleri Tesis Dairesi Başkanlığı’nca özellikle yer sıkıntısının olduğu illerimizde Gaz İzoleli Trafo Merkezlerinin tesisi gerçekleştirilmektedir. Söz konusu projeler Açık Şalt Trafo Merkezi olarak adlandırılan klasik tip merkezlere göre çok daha az yer kaplamakta, daha uzun ömürlü ve bakımı çok daha kolay olmaktadır.

  380/33 kV, 2x125 MVA + 3. Trafo Fideri, 154/33 kV, 2x100 MVA karakteristikli Çağlayan GIS Trafo Merkezinin tesisi  İstanbul ilimizde devam etmekte olup, 380 kV, 154 kV ve 33 kV olmak üzere tüm fiderler son teknoloji ürünü olan gaz izoleli şalt teçhizatları ile donatılmıştır. Hızla gelişen büyük şehirlerde enerji tüketiminin artmasıyla yerleşim alanlarında bulunması zorunlu hale gelen Trafo Merkezleri güvenli ve işlevsel olarak son teknoloji ürünler ile tesis edilmektedir.

  7

  154/33 kV 2x100 MVA+ 3. ve 4. Trafo Fideri karakteristikli Esenyurt GIS Trafo Merkezi İstanbul ilimizde tesis edilmiş olup, 20/01/2017 tarihinde devreye alınmıştır. Gaz İzoleli Trafo Merkezleri benzer karakteristiğe sahip Açık Şalt Trafo Merkezlerine göre çok daha kompakt alanlarda tesis edilebilmektedir.

  8

  9

 • YG DENİZALTI KABLO PROJESİ

  Trafo Merkezleri Tesis Dairesi Başkanlığı’nca, Lapseki1-Sütlüce1 ve Lapseki2-Sütlüce2 Denizaltı Kablo Bağlantı Projeleri tesisi tamamlanmıştır.

  400 kV Lapseki1-Sütlüce1 Denizaltı Kablosu ile Çanakkale ilinde, Lapseki ve Sütlüce Bölgelerinde bulunan Enerji İletim Hatları’nın (400 kV Bandırma DGKÇS- İçdaş II- Lapseki EİH ile 400 kV Sütlüce (Interface)-Gelibolu-Unimar EİH’nın) bağlantısı gerçekleştirilmiştir.

  Bu kablo projesinin yaklaşık 1 km güneyinde, ikinci bir Lapseki-Sütlüce denizaltı projesi geliştirilmiştir. Bu projeyle de, Türkiye’nin elektrik iletim ağının Marmara Denizi çevresindeki ring çevrimi sağlanacak ve İstanbul’u da içine alarak ülkenin Avrupa tarafındaki ana tüketim merkezlerine Güney Marmara’daki enerji santrallerinin yükünü güvenli ve uygun maliyetli bir şekilde iletimini sağlamak açısından stratejik bir rol oynanacaktır.

  Projeler, 400 kV Çift devre 1600 mm² denizaltı kablosu ve 2000 mm² kara kablosundan oluşmaktadır. Her devre 1000 MW enerji taşıyabilecek kapasitede tesis edilmiştir.

  10

  11

 • YG YERALTI KABLO PROJESİ

  400 kV Kara Kablosu Projeleri

  400 kV yeraltı güç kablosu projeleri 2000 mm² kesitli kablo kullanılarak projelendirilmektedir. Şu ana kadar tek devre olarak projeler tesis edilmekle birlikte, çift devre 400 kV yeraltı güç kablosu ihalesi hazırlık çalışmalarına başlanılmıştır.

  12

  13

  170 kV Kara Kablosu Projeleri

  170 kV yeraltı güç kablosu projeleri 1600 mm² veya 1000 mm² kesitli kablolar kullanılarak projelendirilmekte ve Teşekkülümüzün Yatırım Programına uygun olarak tek devre veya çift devre olarak tesis edilmektedir.

  14

  15