Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (TÜREB)

Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (TÜREB), kar amacı gütmeyen, rüzgâr enerjisi ile ilgili bilimsel, teknik ve uygulamalı araştırmaları takip etmek, rüzgâr enerji kaynağının kullanımını yaygınlaştırmak faaliyetlerinde bulunmak amacıyla, 10 Şubat 1992 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmuştur.

TÜREB rüzgâr enerjisi potansiyelinin ülke ekonomisine kazandırılması doğrultusunda TEİAŞ, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu koordinasyonunda önemli çalışmalar yürütmektedir.

Teşekkülümüz uzmanlarınca da TÜREB tarafından yapılan çalışmalara katkıda bulunulmaktadır.

“Avrupa Rüzgâr Enerjisi Birliği”nin ve “Küresel Rüzgâr Enerjisi Konseyi”nin üyesi olan TÜREB, rüzgâr enerjisi konusunda Türkiye’deki en güçlü sivil toplum kuruluşudur.

twea