ENTSO-E (Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşleticileri Ağı)

ENTSO-E, Avrupa Birliği ülkelerinin daha fazla şebeke entegrasyonu ile ortak bir iç elektrik piyasası modeli oluşturmak ve bu sayede enerjide arz güvenliğini artırmak, enerjinin üretim, iletim, dağıtım ve kullanım verimliliğini en üst düzeye çıkarmak, çevre sorunlarını en aza indirmek ve şebekelerin enerji çeşitliliğini fırsata dönüştürmek amaçlarını gerçekleştirmek üzere kurulmuştur. 36 ülkeden 43 İletim Sistemi İşleticisi ENTSO-E üyesidir.

Türkiye Elektrik Sistemi ile ENTSO-E Kıta Avrupası Senkron Bölgesi (CESA) arasında senkron paralel deneme işletme çalışmaları 18 Eylül 2010 tarihi itibari ile başlatılmıştır. 3 ayrı dönem olarak öngörülen senkron paralel deneme işletme çalışmalarının tamamlanması ile birlikte Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan iletim sistemi işleticileri arasında imzalanan anlaşma uyarınca ticari elektrik alışverişi başlatılmıştır. Mevcut enterkonneksiyon hatları ile hâlihazırda Avrupa’dan Türkiye (ithalat) yönüne 650 MW, Türkiye’den Avrupa yönüne (ihracat) 500 MW kapasitede elektrik transferi gerçekleştirilmektedir.

Teşekkülümüzün ENTSO-E bağlantısına yönelik yürüttüğü teknik çalışmalar sonucunda, Türkiye elektrik sistemi ile ENTSO-E Kıta Avrupası Senkron Bölgesi arasında kalıcı senkron işletmenin önünü açan ve deneme işletmesinin başarılı olduğunu vurgulayan rapor, ENTSO-E Kıta Avrupası Bölgesel Grubu (ENTSO-E RG CE) tarafından onaylanmış ve Türkiye Elektrik sistemi ENTSO-E Kıta Avrupası Senkron Bölgesi ile 2014 sonu itibari ile kalıcı işletmeye geçilmiştir.

Teşekkülümüzün, ENTSO-E RGCE İşletme El Kitabında bulunan standartlar ve yükümlülükler ile ilgili uyumunun değerlendirilmesini takiben söz konusu standart ve yükümlülükleri bağlayıcı hale getiren “Uzun Dönem Anlaşma” 15 Nisan 2015 tarihinde TEİAŞ ve ENTSO-E arasında imzalanmış ve böylece Türkiye elektrik piyasası Avrupa İç Elektrik Piyasası ile hukuki olarak da bütünleşme yoluna girmiştir.

Diğer taraftan, Teşekkülümüzün ENTSO-E nezdinde Gözlemci Üyelik Statüsü elde etmesiyle ilgili süreç başlatılmış ve 14 Ocak 2016 tarihinde TEİAŞ ile ENTSO-E arasında imzalanan Anlaşmayla Teşekkülümüz, ENTSO-E’nin ilk ve tek gözlemci üyesi olmuştur.

Kalıcı bağlantıdan önce Türkiye’nin ENTSO-E bağlantısına yönelik özel yürütülen çalışmalara katılan Teşekkülümüz temsilcileri, Uzun Dönem Anlaşma ve Gözlemci Üyelik sonrasında, ENTSO-E’nin çok sayıda farklı çalışma grubunda ve alt komitelerinde sürdürülen çalışmalara da katılım sağlamaya başlamışlardır.

 

https://www.entsoe.eu/Pages/default.aspx

entsoe