CIGRE (Büyük Elektrik Sistemleri Uluslararası Konseyi)

CIGRE, dünyanın her yerinden uzmanların bilgilerini paylaştıkları, bugünün ve yarının elektrik enerjisi sistemlerini geliştirmek için güçlerini birleştirerek işbirliğini teşvik ettikleri, 1921 yılında Paris’te kurulmuş uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur. Esas olarak elektrik sistemlerinin planlanması, işletimi ve gelişimi konularında faaliyet göstermekle birlikte, YG ekipman ve tesislerinin tasarımı, işletimi ve bakımı ile elektrik sistemlerinin korunmasına yönelik tele-kontrol ve telekomünikasyon ekipmanları ile bilgi sistemleri konularında 16 Çalışma Komitesi ve bunlar altında yer alan sayıları 250’yı bulan Çalışma Grubu vasıtasıyla da faaliyette bulunmaktadır.

TEİAŞ 1990 yıllardan beri CIGRE üyeliği olmasına rağmen, ülkemizde CIGRE’ye ilişkin üyeliklerinin belirli bir organizasyon içinde var olabilmeleri, Ağustos 2014’te CIGRE Türkiye Ulusal Komitesi’nin TESAB (Türkiye Elektrik Sanayi Birliği) çatısı altında kurulması ile mümkün hale gelebilmiştir.

Teşekkülümüz hem CIGRE Türkiye Ulusal Komitesi’nde hem de Yürütme Komitesi’nde aktif olarak yer almaktadır. Bu kapsamda; temsilcilerimiz CIGRE Çalışma Grubu/Komitesi faaliyetlerine katılmakta ve yurtiçi ve yurtdışı CIGRE organizasyonlarında bildirileri ile yer almaktadırlar. Ayrıca, Teşekkülümüz CIGRE Türkiye Ulusal Komitesindeki faaliyetleriyle kurumların/bireylerin CIGRE üyeliğini teşvik etmekte ve CIGRE’nin ülkemizdeki bilinirliğini arttırmaya yönelik faaliyetleri desteklemektedir.

http://www.cigre.org/

cigre