CIGRE-TMK (CIGRE Türkiye Milli Komitesi)

Ülkemizden kurumsal ve bireysel bazda uzun yıllardır CIGRE üyeliği bulunmakla birlikte, bu üyeliklerin belirli bir organizasyon içinde var olabilmeleri, Ağustos 2014’te CIGRE Türkiye Milli Komitesi’nin, TESAB (Türkiye Elektrik Sanayi birliği) çatısı altında, kurulması ile mümkün hale gelebilmiştir.

CIGRE Türkiye Milli Komitesi’nin temel görevleri;

  • Uluslararası bir organizasyonda Türkiye’yi temsil etmek,
  • Kurumsal ve bireysel üyelerin CIGRE üyelik işlemlerini düzenlemek,
  • Kurumları ve sektör uzmanlarını CIGRE üyeliğine teşvik etmek,
  • CIGRE çalışmaları hakkında üyeleri bilgilendirmek ve bilgi paylaşımını sağlamak amacı ile panel, konferans, sempozyum v.b. düzenlemek,
  • CIGRE birimlerine (Yürütme Konseyi, Teknik Komiteler vb.) seçilmek üzere uzman önerisinde bulunmaktır.

CIGRE Türkiye Milli Komitesi yukarıda sıralanan görevleri TESAB Sekretaryası ve Yönetim Kurulu’nun desteğiyle gerçekleştirmektedir. Ayrıca, CIGRE üyelerinden oluşan Yürütme Komitesi CIGRE faaliyetlerini yakından izlemektedir. Yürütme Komitesi başkanlığı TEİAŞ tarafından yürütülmekte olup, özel sektör ve akademik camianın desteğiyle ulusal komite her geçen gün güçlenmektedir.

http://www.cigreturkiye.org.tr/

cigre-tmk