KURULUŞ - TARİHÇE

 • Ülkemizde elektrik üretimi 1902’de Tarsus’ta bir su değirmenine bağlanan 2 kW gücünde bir dinamoyla başlamış ve 1914 yılında ilk kayda değer elektrik üretim tesisi olan Silahtarağa Santrali hizmete girmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye'de iletim sistemi mevcut olmayıp yerel dağıtım sistemleri varken elektrik kurulu gücü de 33 MW idi. 2017 yılı sonu itibariyle bu kapasite 85.200 MW seviyesine ulaşmış ve 66.453 km iletim hattı, 163.849 MVA trafo gücü ile ülkemiz Avrupa standartlarına sahip bir iletim ağıyla donatılmıştır.

  1
 • Türkiye elektrik enerjisi sektörü Cumhuriyetin ilan edildiği 1923 yılından günümüze kadar çok önemli fiziksel gelişim ve yapısal değişimlere uğramıştır. Elektrik sektöründeki dağınık yapıyı ortadan kaldırmak ve işletme bütünlüğünü sağlamak amacıyla 1970 yılında Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) kurulmuş, imtiyazlı şirketlerin görev bölgeleri ve belediye sınırları dışında tüm yurtta elektriğin üretim, iletim, dağıtım ve satış hizmetleri TEK bünyesinde toplanmıştır.

  2
 • 1993’te hizmetlerin daha etkin, verimli ve çağdaş bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla ve özelleştirme politikaları çerçevesinde TEK, Türkiye Elektrik Üretim-İletim A.Ş. (TEAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) adı altında iki ayrı İktisadi Devlet Teşekkülü olarak yeniden yapılandırılmıştır.

  3
 • 2001’de rekabete dayalı serbest piyasa yapısına geçilmiş ve TEAŞ iletim, üretim ve ticaret faaliyetlerinin birbirinden ayrıştırılmasıyla söz konusu faaliyetlerden sorumlu olacak şekilde sırasıyla Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) ve Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt A.Ş. (TETAŞ) olarak üç farklı İktisadi Devlet Teşekkülüne ayrılarak yeniden yapılandırılmıştır.

  4
 • Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 2003 yılında Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumundan aldığı iletim lisansı çerçevesinde yeni piyasa yapısına uygun olarak merkez birimleri, yurt sathına yayılmış bölge müdürlükleri ve yük tevzi merkezleri ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

  5